Giften

Doel

De stichting heeft ten doel een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Met betrekking tot deze doelstelling is de drijfveer om mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen. Dit in de navolging van Jezus Christus, die mensen oproept om te delen en de naaste te dienen.

Doe mee

Je kunt Stichting Present Walcheren steunen door een gift te geven of door sponsor te worden. Stichting Present Walcheren is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften gedaan aan de Stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Het rekeningnummer van Stichting Present Walcheren is (IBAN) NL15RABO0116221887 t.n.v. Stichting Present Walcheren te Middelburg.

Stichting Present Walcheren zorgt voor een structurele stroom van groepen mensen die eenmalig iets kunnen doen. Om deze stroom en de kwaliteit van de projecten te kunnen waarborgen is er een coördinator die betaald wordt. Begeleiden van projecten, het geven van presentaties en instructies, zorgen dat we contacten houden met professionele hulpverleningsorganisaties. 

Als stichting is Present Walcheren volledig afhankelijk van partners. Wilt u ook sponsor of partner worden of zoekt u een professionele partner op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem dan contact op met Klaas Bos, 06-57335901 of mail naar pcpwacheren@gmail.com

geld 2