Meedoen als ander netwerk

Het kan zijn dat u deel uit maakt van bijvoorbeeld een scoutingclub, overheidsinstelling, fietsvereniging, reïntegratiebedrijf, Rotary o.i.d.
Als dit netwerk de blik naar buiten wil richten en van betekenis wil zijn voor de lokale omgeving dan kan Present daarbij helpen!

Een beweging op gang brengen…

Present wil groepen zorgvuldig en enthousiasmerend begeleiden, en projecten zoeken die aansluiten bij de talenten van mensen. Groepen die projecten hebben gedaan vertellen hun verhalen en steken daarmee andere groepen aan. Daarmee kan er binnen een gemeenschap steeds meer een cultuur ontstaan waarbij het vanzelfsprekend is om oog te hebben voor wat kwetsbaar is.  Zulke gemeenschappen zijn oefenplaatsen voor burgerschapsvorming en krachtbronnen van de samenleving.

Meld jullie aan of neem contact op voor een presentatie