Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof ‘handen en voeten te geven’. Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat het werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt nodig hebben? Welke hulp kun je bieden? Wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je hen enthousiast?

Delen wat we ontvangen hebben

Stichting Present Walcheren werkt samen met diverse kerken op Walcheren. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen buiten de eigen kerkmuren. De samenwerking met Present kunt u op verschillende manieren invullen:

  • Nodig Present uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
  • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente, ingedeeld in verschillende groepen, mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad.  Koppel het eventueel aan een themadienst.
  • Stel binnen de diaconie een contactpersoon aan, of vorm een ‘Presentcommissie’. Betrek gemeenteleden zoals voorgangers, oudsten, jeugdleiders en kringleiders.
  • Geef ruimte aan verhalen over de projecten.
  • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.
  • Door het diaconale werk via Present ervaren de deelnemers hoe leuk het is om nuttig en zinvol bezig zijn, als mens en als christen, samen met mensen uit de geloofsgemeenschap. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring; er ontstaat meer begrip en meeleven voor mensen in moeilijke omstandigheden.Meld je aan of neem contact op voor een kennismaking of presentatie