Meedoen als school

Steeds meer scholen ontdekken samenwerking met Present als manier om hun ‘sociaal kapitaal’ te ontwikkelen en te mobiliseren. De combinatie van kinderen, scholen en buurten werkt!

Een school betrokken bij de eigen buurt

Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present kan uw school of klas begeleiden om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in de eigen buurt. Dit idee sluit aan bij burgerschapsvorming als een belangrijk kerndoel van het onderwijs. Het sluit ook aan bij het idee dat er meer verwacht wordt van vrijwillige inzet van burgers, en dat scholen positief betrokken willen zijn in hun omgeving.

Speciale werkwijze

Present is actief in het ontwikkelen van methoden om diverse doelgroepen te bereiken. Zo ontwikkelden we al eerder een werkwijze voor de inzet van gezinnen en voor het vormgeven van maatschappelijke stages. In beide voorbeelden ontdekten ouders en leraren op een verrassende manier  nieuwe talenten van kinderen. Scholen die met leerlingen Present projecten doen, geven leerlingen de kans om maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen.

De mogelijkheden

U kunt meedoen met uw school of klas. In samenwerking met de school begeleidt Present de klas op alle mogelijkheden die er zijn om zich in te zetten, het ontdekken van de eigen talenten en de keuze voor een project in de eigen buurt. Present begeleidt hun ontmoeting met bijvoorbeeld bewoners van een woongroep voor mensen met een beperking, cliënten van een zorgboerderij of ouderen in een verzorgingstehuis. Present werkt hiervoor nauw samen met de professionals in de wijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school? 

Meld je aan of neem contact op voor een gesprek of presentatie