Jaarverslagen

Present Walcheren vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Walcheren verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.
Bij Present Walcheren weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel:
mensen helpen om mensen te helpen op Walcheren.

brug slaan

Jaarverslagen