Visie

Missie, visie & inspiratie

We zijn er van overtuigd dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen vaak te groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Een beweging op gang brengen in Walcheren waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk, en zijn voorbeeld inspireert ons tot navolging. We willen iedereen, van welke levensovertuiging ook, welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven aan anderen.

De Present methode

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder.