ANBI

Zorg dat je website klopt!

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de eigen website. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht gebruik te maken van standaardformulieren.

Je bent als Stichting Present een grote ANBI’s als:

  • je actief geld werft onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000,-.

Is dit op jouw stichting van toepassing, dan dien je dit formulier in te vullen en op je website te plaatsen. Voldoen je jaarcijfers aan de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen, dan is het formulier makkelijk in te vullen, anders kost het wellicht wat meer inspanning. Let op: sla tussentijds goed op (en klik niet op verversen, want dan ben je alles kwijt).

Voor een voorbeeld hoe dit bij Present Zwolle is gedaan, klik hier.