Start Stichting Present in West-Betuwe

25-05-2014

Geldermalsen, 4-07-2013 – Je wilt als groep collega’s, vrienden, buren of familie iets betekenen voor een ander. Maar hoe komt jouw hulp terecht bij degenen die deze het meest nodig hebben? Sinds deze week kunnen vrijwilligers hiervoor terecht bij Stichting Present West-Betuwe. Na voorbereiding van ruim een halfjaar is op 6 juli de eerste activiteit: de bestuursleden knappen een tuin op bij zorgcentrum ’s Heeren Loo in Geldermalsen.

“Wij willen een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden”, zegt Wim Althuis, coördinator van Stichting Present West-Betuwe, die actief is in Culemborg, Geldermalsen en Tiel. “Landelijke zijn er inmiddels 60 lokale Present-stichtingen. Sinds deze week horen wij daar dus ook officieel bij. Samen bouwen we aan een samenleving waar we het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.”

Bijzonder is dat Present uitgaat van wat vrijwilligers willen doen, en dus niet van een probleem. Bovendien werkt Present altijd met groepen vrijwilligers. Een groep vrienden, kerkleden of collega’s wil zijn tijd op een zinvolle manier inzetten; Present zoekt daar vervolgens een hulpvraag bij. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin, maar ook sociale activiteiten zoals een middag op stap met iemand. De hulpontvangers zijn vaak mensen die niet zo makkelijk kunnen meedoen in de samenleving, zoals ouderen, daklozen, zieken of mensen met een handicap of psychische problemen.

VSBfonds steunt de oprichting van 30 extra lokale Present-stichtingen, waaronder die in de West-Betuwe. Meer lokale stichtingen betekent dat er meer vrijwillige inzet plaatsvindt en dat er meer hulpontvangers worden geholpen. Althuis: “Ons werk, het mogelijk maken dat groepen vrijwilligers zich inzetten voor kwetsbare mensen, sluit mooi aan bij de missie van VSBfonds. Dit fonds wil bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten en dat iedereen kan participeren in de samenleving. Zodat niemand wordt uitgesloten en iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Dat is ook het doel van stichting Present West-Betuwe.”

Vanaf de zomer zal Present in West-Betuwe actief nieuwe groepen werven, begeleiden en koppelen aan mensen die de hulp het meest nodig hebben. Bent u geïnteresseerd om met uw bedrijf, klas, sport- of kerkelijke groep mee te doen? Via de website vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden bij Stichting Present.