Bestuurslid gezocht

10-02-2020

Wil je graag meehelpen bouwen aan een samenleving waarin het gewoon is om naar elkaar om te zien? Dan is dit misschien iets voor jou: het bestuur van Present West-Betuwe is op zoek naar een

Bestuurslid (m/v)

Present is een maatschappelijke organisatie die probeert een brug te slaan tussen groepen vrijwilligers die zich willen inzetten en mensen die daarmee geholpen zijn. Ze doet dit vanuit de christelijke opdracht tot barmhartigheid.

Stichting Present West-Betuwe is werkzaam in de Betuwe ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Kernactiviteiten vinden plaats in de gemeenten West Betuwe en Culemborg en verder in Buren en Tiel.

De inzet van vrijwilligers verloopt altijd in samenwerking met de maatschappelijke organisaties die in het werkgebied van de stichting actief zijn.

Tevens werken we collegiaal samen met andere lokale stichtingen Present en worden we ondersteund door Stichting Present Nederland’.

Het bestuur bestaat uit 3 (maar liefst meer) leden. Het heeft een belangrijke rol in de visievorming en stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast. Tevens is het bestuur eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Ook fungeert het bestuur als klankbord en ondersteuning voor de coördinator(en) bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligersbijeenkomsten. Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Stichting Present West-Betuwe heeft één coördinator in dienst die het werk van Present West-Betuwe voor een belangrijk deel vormgeeft en uitvoert. Deze werkt samen met het bestuur, één of meer groepenbegeleiders, alsmede met vaste en incidentele vrijwilligers. In 2019 hebben we ruim 50 keer groepen vrijwilligers begeleid bij het doen van een praktische klus of een sociaal project.

Kernpunten die bij jouw functie passen:

  • Je bent maatschappelijk betrokken en ondernemend.
  • Je deelt de visie van Present en bent gemotiveerd om Present in de westelijke Betuwe te ontwikkelen.
  • Je vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn, maar je wilt je ook actief inzetten.
  • Je beschikt over een relevant netwerk in de kerken, het openbaar bestuur of ondernemers in de regio.
  • Je bent flexibel en in staat om in onverwachte situaties met een creatieve oplossing te komen.
  • Je hebt affiniteit met fondswerving en public relations.
  • Je bent woonachtig in Geldermalsen, Culemborg, Buren of Tiel (of directe omgeving).

Present biedt:

Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie.
Ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en andere lokale stichtingen Present.

Interesse?

Als je interesse hebt in deze bestuursfunctie, stuur dan je motivatie en CV naar bestuur@presentwestbetuwe.nl

Meer informatie over de achtergrond, werkwijze en het concept van Present vind je op de website www.presentwestbetuwe.nl.

Je kunt ook bellen met Roeland Klein Haneveld, penningmeester en interim-voorzitter, 06-13800673.