In de krant..

24-07-2019

Een paar uur aan de slag voor een ander: afwisselend en bijzonder

 Een kleine vrijwilligersorganisatie zet zich met eenvoudige hand- en spandiensten in voor streekgenoten en biedt ‘hulp achter de voordeur’.

 In een achtertuintje in Culemborg zijn drie vrouwen hard aan het werk. De grondige onderhoudsbeurt is geen overbodige luxe, want het onkruid staat op sommige plekken tot kniehoogte en verdere verwildering kan tot overlast in aangrenzende tuinen leiden. Met zichtbaar plezier hanteren de dames hark, schoffel en spa en na een paar uurtjes ziet het er weer perfect uit. Ze zijn niet de dochters van de bewoner, wat onwetende voorbijgangers in eerste instantie kunnen denken, maar vrijwilligsters. Marian van Houwelingen, Mieke den Borst en Jacolien Versteeg stellen zich een aantal uren per week beschikbaar om te klussen bij mensen die daar door armoede, sociaal isolement of om gezondheidsredenen zelf niet toe in staat zijn. Dat laatste is het geval bij de alleenwonende gastvrouw van vandaag die liever niet met haar naam in de krant wil. Artrose in de handen maakt het lastig om het tuinwerk te doen en familie of vrienden om de boel onder handen te nemen heeft ze niet.

De stemming bij het werkende drietal is opperbest, het is gezellig en ze blijken bijzonder gemotiveerd. Van Houwelingen: “Ik vind het leuk om iets voor anderen te doen. Eén of twee keer per maand bied ik een helpende hand. Wat we doen is heel verschillend: opruimen, timmeren, schilderen, tuinieren, van alles. Het zijn nooit grote projecten, altijd klusjes van een aantal uren. Ik doe het nu vier jaar, het is afwisselend en je ontmoet veel mensen.” Ook Den Borst is doordrongen van het belang van deze vorm van hulp en mobiliseerde zelfs familie en vrienden voor het vrijwilligerswerk. “Bij het vorige huwelijksfeest lieten we onze gasten weten dat we liever geen cadeaus wilden, maar in plaats daarvan een paar uurtjes hulp aan mensen die dat nodig hebben.” Zelf is ze eens per maand van de partij en noemt ze het contact met de vragers ‘bijzonder’. “Je hebt vaak hele leuke gesprekken.” Kleuteronderwijzeres Versteeg hoorde twee jaar geleden over het initiatief maar aarzelde lang of het iets voor haar zou zijn. Ze hakte uiteindelijk de knoop door en is inmiddels helemaal ingeburgerd. Ze klust doorgaans op maandagen, want dat komt haar het beste uit. “Fijn dat je dat allemaal naar je hand kunt zetten. En dienstbaar zijn aan andere mensen, dat voelt goed vanuit mijn christelijke achtergrond.”

De organisatie die regionaal bemiddelt tussen vrijwilligers en hulpvragers heet Present West-Betuwe en is onderdeel van een landelijke club. Martine Koemans is betaald coördinator en kent alle ins en outs. “Onze afdeling bestaat sinds 2013 en is actief in de gemeenten West Betuwe, Culemborg en Buren. We werken momenteel met 15 vrijwilligers. Projecten zijn altijd ter aanvulling of ondersteuning van professionele zorg. Uit die hoek komen dus ook de aanvragen.” De stichting wordt financieel overeind gehouden door diverse fondsen, gemeenten, kerken, particulieren en bedrijven.

-Bas Moerman-