Nieuwe wegen voor Present West-Betuwe

22-11-2018

Graag willen we u deelgenoot maken van de nieuwste ontwikkelingen bij Present West-Betuwe.

In de achter ons liggende periode hebben we mogen werken aan aantal mooie projecten, zoals Jong en Oud, Meet & Connect en JobHulp Tiel. Maar al zijn het stuk voor stuk mooie projecten, ze vormen niet het hart van onze missie. Het hart van het Presentwerk is en blijft: hulp achter de deur.

We zijn tot de ontdekking gekomen, dat deze mooie projecten in de praktijk niet zo handig waren. Daarom hebben we ons genoodzaakt gezien om ons te concentreren op de kerntaken van Present. Voor een (doorlopend) project als JobHulp onderzoeken we of er een andere organisatie in Tiel is, die dit kan voortzetten.

Als Present West-Betuwe concentreren we ons op de hulp ‘achter de deur’. We hopen dat met nieuw elan gestalte te geven, in goede samenwerking met plaatselijke overheden, woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties.

Het inslaan van deze nieuwe “oude” weg – terugkeer naar onze roots – zal ongetwijfeld betekenen, dat onderweg een flink aantal hobbels moeten worden. Maar het zal ons ook helpen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een meer zorgzame samenleving

Roeland Klein Haneveld
Penningmeester Present West-Betuwe