Zwaar weer voor Present West-Betuwe

06-11-2018

Graag willen we u deelgenoot maken van onze zorgen over de voortgang van het werk van stichting Present West-Betuwe.

Present is voor haar functioneren afhankelijk van subsidies van overheden en fondsen voor goede doelen, bijdragen van kerken en bedrijven en donaties van particulieren.

Met veel moeite is het mogelijk geweest om de meeste projecten (Jong en Oud, Meet & Connect, JobHulp Tiel) te financieren. Voor deze projecten is verhoudingsgewijs veel geld nodig, omdat ze arbeidsintensief en soms specialistisch zijn. Dit geld moet komen van liefdadigheidsfondsen en kan niet gebruikt worden voor de kernactiviteiten van Present.

Voor het werk dat eigenlijk het hart van het Presentwerk is – hulp achter de deur -, zijn we vooral afhankelijk van bijdragen van de overheid en kerken. Het blijkt dat er veel inspanning nodig is, om dat rond te krijgen, hoewel er betrekkelijk weinig geld mee gemoeid is.

Doordat de inkomsten stagneren, ziet het bestuur zich genoodzaakt, om zich te concentreren op de kerntaken van Present. We hopen JobHulp Tiel aan een (diaconale) organisatie in Tiel over te kunnen dragen. Voor de hulp ‘achter de deur’ hopen we in overleg met plaatselijke overheden, woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties tot afspraken te komen over een basisfinanciering van de projecten. Tegelijkertijd benaderen we kerken en bedrijven met het verzoek om Present West-Betuwe te sponsoren.

Vriendelijke groet,

Roeland Klein Haneveld

Penningmeester Present West-Betuwe