ANBI status

Stichting Present West-Betuwe heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present West-Betuwe

RSIN/Fiscaal nummer: 852823794

ANBI-status: Present West-Betuwe staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-15075802

E-mailadres: info@presentwestbetuwe.nl

Website: www.presentwestbetuwe.nl

Postadres: postbus 153, 4100 AD, Culemborg.

Bezoekadressen:

  • Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen (ma./wo.)
  • Spoorstraat 1, Tiel (vr.)

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Beleidsplannen:

Meerjaren beleidsplan 2016 -2018         Download

Meerjaren begroting 2016 – 2018           Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Wim Althuis (voorzitter)
  • Roeland Klein Haneveld (penningmeester)
  • Marian van Houwelingen (secretaris)
  • Jolanda Udo

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn