Aanmelding vrijwilliger(s) tijdens coronacrisis

In deze bijzondere tijd is het mooi als we elkaar van dienst kunnen zijn. Fijn dat je betrokken wilt zijn bij kwetsbare mensen die hulp kunnen gebruiken!

Er zijn mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Meldpunt hulpverlening corona. Bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen sociale media gebruiken en of de (sociale of digitale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag samen met jou hulp organiseren.

Voorwaarden hulpontvangers:

  • hulpontvangers hebben onvoldoende sociaal netwerk, gebrek aan financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te kunnen regelen.
  • hulpontvangers hebben de komende tijd bemoediging/ hulp nodig en kunnen de bemoediging/hulp niet realiseren via andere initiatieven (Facebook, Rode Kruis of eigen netwerk).
  • hulpontvangers worden begeleid door een hulpverlener en de hulpverlener schat in dat de hulp nodig is en op de juiste plek komt.
  • hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een slechte (psychische) gezondheid, mensen met een beperking of eenzame mensen.

Als je hulp wilt bieden, kun je dat melden via onderstaand formulier. Aanmelden kan als groepje en individueel. Als je je alleen aanmeldt en je wilt samen met iemand anders omkijken naar een kwetsbaar persoon, dan kan dit. We koppelen je dan aan iemand die zich ook alleen heeft aangemeld.

NB: Bij alle hulp die jij en wij bieden vragen we om zeer zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.