ANBI status

Stichting Present Winterswijk heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Achterhoek Winterswijk

RSIN/Fiscaal nummer: 8567.95.318

ANBI-status: groeps-ANBI

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-14747345

E-mailadres: info@presentwinterswijk.nl

Website: www.presentwinterswijk.nl

Bezoekadres:  Cultuurcentrum Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk

Postadres: Heidevloed 3, 7025 GE Halle

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Publicatieplicht

Voor de jaarlijkse verslaglegging verwijzen we naar de sub-pagina ‘Jaarverslagen’.
Klik op Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen voor onze gegevens over 2021.

Actueel beleid

Beleidsplan Present Achterhoek 2022-2025 (pdf-bestand)

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • Dhr.  G. Berghoef, voorzitter
  • Dhr. D. van Groningen, vice-voorzitter
  • Mevr. E.J.A. Gerritsen, penningmeester/secretaris
  • Dhr. H. Dijk, lid
  • Dhr. H. de Graaf, lid
  • Dhr. C. Peters, lid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk