Sociaal Groen

Present Winterswijk is in het voorjaar van 2021 gestart met het project Sociaal Groen. Met het project Sociaal Groen wil Present mensen met elkaar verbinden en buurten in Winterswijk vergroenen: meer groen en minder tegels. Binnen dit project helpen vrijwilligers bij het duurzaam beplanten en onderhouden van tuinen van kwetsbare mensen. Mensen die door gezondheidsproblemen, een beperkt budget en klein sociaal netwerk zelf niet in staat zijn om hun tuin goed te onderhouden.

Hoe werkt het?

Tijdens een speciale Sociaal Groen-dag worden er meerdere tuinen opgeknapt door een groep vrijwilligers. Na de make-over van een tuin worden er voor een afgebakende periode, vaste vrijwilligers aan de tuin gekoppeld. In overleg en samen met de bewoners houden deze vrijwilligers de tuin bij, totdat een onderhoudsarme groene tuin is ontstaan. De vrijwilligers trekken hierbij samen op met de bewoners. Maken een praatje met de bewoner en drinken samen een kop koffie. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. De bewoner krijgt een groene tuin en zijn/haar sociaal isolement wordt verkleind. Per jaar worden er twee projectdagen Sociaal Groen georganiseerd. Een in het voorjaar en een in het najaar. Per keer worden er drie tot vijf tuinen opgeknapt. De eerstvolgende Sociaal Groen-dag wordt gehouden in het najaar van 2021.

Rol van Present?

Present Winterswijk organiseert de speciale projectdagen van Sociaal Groen. Hieraan voorafgaand gaat zij op zoek naar geschikte tuinen voor het project. Hierbij werkt Present samen met de betrokken hulpverleners. Alle tuinen worden bezocht om te kijken wat er moet gebeuren en om te kijken of de situatie past bij Sociaal Groen. Per tuin wordt een tuinplan gemaakt, in samenspraak met de bewoners.
Present zorgt voor de groepen vrijwilligers die tijdens de Sociaal Groen-dag de tuinen opknappen en zorgt ook voor de koppeling van vrijwilligers aan een tuin. De vrijwilligers kunnen rekenen op begeleiding vanuit Present.
Het project Sociaal Groen is een samenwerking tussen de gemeente Winterswijk, woningcorporatie De Woonplaats en Present Winterswijk.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over Sociaal Groen of vind je het leuk om een mede-Winterswijker te helpen bij het onderhouden van de tuin? Neem dan contact op met Anneke van Nierop, projectcoördinator Present Winterswijk, anneke.van.nierop@presentwinterswijk.nl of T 06 14747345.