Dit is Present

Ambassadeurs

Present Woerden is erg blij met de leden van haar comité van aanbeveling die zich bereid hebben verklaard om onze lokale stichting te ondersteunen en om, waar mogelijk en wenselijk, aanwezig te zijn bij bijzondere gelegenheden. De ambassadeurs zijn vaste aanspreekpunten voor het Bestuur van Present Woerden en zijn ook partners wanneer het gaat om het enthousiasmeren van derden.


De leden zijn:

André Rouvoet

Voorzitter GGD GHOR Nederland

Wilja Smit

Voormalig huisarts

“Ik heb ruim 30 jaar als huisarts in Woerden gewerkt en in mijn werk heel wat keren gehoord van of te maken gehad met Present. Gezien wat er allemaal mogelijk gemaakt is door Present. Hoe belangrijk het omzien naar elkaar is. Een prachtige visie: De Stichting Present wil een beweging op gang brengen in Woerden waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Er zijn inderdaad veel mensen die iets voor een ander willen betekenen en het mooie van Present is dat zij vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ik steun dan ook van harte de Stichting Present."

Hans Slooijer

Voorzitter Raad van Kerken Woerden en omstreken

“Heb uw naaste lief als uzelf’, is een grote opdracht om als christen in praktijk te brengen. Zo wil bijvoorbeeld het diaconale werk zin en betekenis geven aan de missie die de kerken hebben voor de samenleving: mensen met elkaar verbinden. Het werk van de Stichting Present en het kerkenwerk sluiten goed op elkaar aan. Door samen te werken kan goede hulp worden geboden. Ik steun de stichting daarom van harte als ambassadeur.” 

Saar Spanjaard

Directeur Cazas Wonen

“Het is zo treffend zoals Stichting Present het zelf omschrijft: we willen een brug zijn –die zaken bij elkaar brengt… Present is in mijn ogen meer dan dat. Een brug steunt ook op twee oevers net zoals Present met twee benen stevig in de samenleving staat. Van daaruit brengen zij vrijwilligers en professionals dichter bij elkaar. Dat wordt steeds belangrijker. Vanuit onze woningcorporatie zien wij dat dagelijks. Vrijwilligers werken altijd vanuit hun hart, wat die samenwerking zo leuk en waardevol maakt. Vanuit die maatschappelijke verbondenheid zien wij een rol voor ons weggelegd rond het mooie vrijwilligerswerk in Woerden.”

Victor Molkenboer

Burgemeester gemeente Woerden

“Als burgemeester van Woerden ondersteun ik van harte de activiteiten van de stichting Present. Stichting Present geeft vrijwilligerswerk handen en voeten. Velen zijn bereid anderen te helpen en de meeste mensen kunnen op zeker moment in het leven wel een steuntje in de rug gebruiken. Aanbod en vraag komen echter niet vanzelf bij elkaar. Zonder een goede organisatie eindigen goede bedoelingen niet zelden in frustratie. Hierin zit de meerwaarde van Stichting Present. De overheid treedt steeds meer terug. Stichting Present laat zien dat het vertrouwen dat de overheid in de samenleving heeft terecht is. Ik zet me dan ook van harte in als lid van het comité van aanbeveling!”

foto rené treur

René Treur

Directeur Treur Kaas

 “Iedere keer weer, als ik van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hoor of lees, raakt deze boodschap mij. Een Bijbelse opdracht dus, om van het goede wat we ontvangen, te delen met mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Stichting Present brengt op een professionele manier, “vraag en aanbod” bij elkaar. Als directielid van ons familiebedrijf Treur kaas, stimuleer en promoot ik dan ook van harte om van het goede wat wij ontvangen, ook te delen met de samenleving. Het is heel mooi om te zien hoe een groot deel van ons team, zich jaarlijks inzet voor een aantal projecten, gecoördineerd door de Stichting Present. Daarom roep ik het bedrijfsleven op, ondanks de volle agenda’s, ook tijd vrij te maken voor dergelijke activiteiten.”