Meedoen als school

Steeds meer scholen ontdekken samenwerking met Present als manier om hun ‘sociaal kapitaal’ te ontwikkelen en te mobiliseren. De combinatie van kinderen, scholen en buurten vormt een unieke kracht.

Een school betrokken bij de eigen buurt

Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present kan uw school en/of uw klas begeleiden om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Dit idee sluit aan bij burgerschapsvorming als een belangrijk kerndoel van het primair onderwijs. Het sluit ook aan bij de beweging dat maatschappelijke ondersteuning steeds meer vorm krijgt in wijk en buurt, waarbij veel verwacht wordt van vrijwillige inzet van burgers in de civil society (Wet maatschappelijke ondersteuning) en waarin scholen ook positief betrokken willen zijn op hun buurt.

Methodiek ‘Onze school is Present’

Voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden heeft Present een kant en klare methode ontwikkeld. Deze methode bevat een leerlijn voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 en sluit aan bij de kerndoelen die de overheid stelt en waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet. De methode bevat lesmateriaal voor de voorbereiding op een project met Stichting Present en verwerkingsmateriaal voor na het project.

Als u als basisschool met de methode wilt werken dan kunt u die voor een bedrag van € 280 bestellen. U krijgt dan een gedrukte versie van de methode toegestuurd en u kunt eenmalig een pilot doen met een lokale Stichting Present. Als de pilot succesvol is en u wilt een vervolg geven aan de samenwerking dan kunt u met de lokale Stichting Present in gesprek over de voorwaarden.

Stuur een mail naar info@presentnederland.nl om de methode te bestellen. U krijgt dan ook enkele digitale bestanden  met lesmaterialen toegestuurd. Neem voor een mondelinge toelichting contact op met de plaatselijke Stichting Present of bel het landelijke kantoor van Present Nederland: 033-4320133.

De methode is in samenwerking met Hogeschool Viaa en negen lokale stichtingen Present uitgebreid getest. Download hier het onderzoeksrapport ‘Vanzelfsprekend naar elkaar omzien’.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school? 

Meld je aan of neem contact op voor een gesprek of presentatie