Ambassadeurs

Present Woerden is erg blij met de leden van haar comité van aanbeveling die zich bereid hebben verklaard om onze lokale stichting te ondersteunen en om, waar mogelijk en wenselijk, aanwezig te zijn bij bijzondere gelegenheden. De ambassadeurs zijn vaste aanspreekpunten voor het Bestuur van  Present Woerden en zijn ook partners wanneer het gaat om het enthousiasmeren van derden.

De leden zijn:

Dhr. V.J.H. (Victor) Molkenboer, burgemeester van de gemeente Woerden

Mr. A. (André) Rouvoet,  voorzitter GGD GHOR Nederland

Drs. H. (Hans) Slooijer, voorzitter Raad van Kerken Woerden en omstreken

Dhr. R. (René) Treur, directeur Treur Kaas

 

Victor Molkenboer  A??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ls burgemeester van Woerden ondersteun ik van harte de activiteiten van de stichting Present. Stichting Present geeft vrijwilligerswerk handen en voeten. Velen zijn bereid anderen te helpen en de meeste mensen kunnen op zeker moment in het leven wel een steuntje in de rug gebruiken. Aanbod en vraag komen echter niet vanzelf bij elkaar. Zonder een goede organisatie eindigen goede bedoelingen niet zelden in frustratie. Hierin zit de meerwaarde van Stichting Present. De overheid treedt steeds meer terug. Stichting Present laat zien dat het vertrouwen dat de overheid in de samenleving heeft terecht is. Ik zet me dan ook van harte in als lid van het comité van aanbeveling!”

Portret van Andre Rouvoet Fotografie (c) Marie Cecile Thijs, 2009 www.mariececilethijs.comAndré Rouvoet  –“Al vele jaren ben ik enthousiast over de beweging die Present wil zijn. In de verschillende functies die ik heb vervuld – van Kamerlid, minister en nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland – heb ik gezien hoe het concept van Present een uitstekend antwoord biedt op de grote uitdaging van onze samenleving: het vinden van nieuwe vormen van solidariteit, participatie en omzien naar elkaar. Present verbindt op unieke wijze de schakels van mantelzorg, vrijwilligerswerk, informele zorg en professionele zorg. Daarom zet ik mij vol overtuiging in voor Present, zowel lokaal als landelijk!”

 

Hans Slooijer – “Heb uw naaste lief als uzelf’, is een grote opdracht om als christen in praktijk te brengen. Zo wil bijvoorbeeld het diaconale werk zin en betekenis geven aan de missie die de kerken hebben voor de samenleving: mensen met elkaar verbinden. Het werk van de Stichting Present en het kerkenwerk sluiten goed op elkaar aan. Door samen te werken kan goede hulp worden geboden. Ik steun de stichting daarom van harte als ambassadeur.”

 

 

 

Re Treur – “Iedere keer weer, als ik van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hoor of lees, raakt deze boodschap mij. Een Bijbelse opdracht dus, om van het goede wat we ontvangen, te delen met mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Stichting Present brengt op een professionele manier, “vraag en aanbod” bij elkaar. Als directielid van ons familiebedrijf Treur kaas, stimuleer en promoot ik dan ook van harte om van het goede wat wij ontvangen, ook te delen met de samenleving. Het is heel mooi om te zien hoe een groot deel van ons team, zich jaarlijks inzet voor een aantal projecten, gecoördineerd door de Stichting Present. Daarom roep ik het bedrijfsleven op, ondanks de volle agenda’s, ook tijd vrij te maken voor dergelijke activiteiten.”