Ambassadeurs

Present Woerden is erg blij met de leden van haar comité van aanbeveling die zich bereid hebben verklaard om onze lokale stichting te ondersteunen en om, waar mogelijk en wenselijk, aanwezig te zijn bij bijzondere gelegenheden. De ambassadeurs zijn vaste aanspreekpunten voor het Bestuur van  Present Woerden en zijn ook partners wanneer het gaat om het enthousiasmeren van derden.

De leden zijn:

Dhr. V.J.H. (Victor) Molkenboer, burgemeester van de gemeente Woerden

Mevr. K.L. (Karin) Verdooren  MBA, directeur-bestuurder woningcorporatie GroenWest

Mr. A. (André) Rouvoet,  voorzitter zorgverzekeraars Nederland. Tevens voorzitter Present Nederland

Drs. H. (Hans) Slooijer, voorzitter Raad van Kerken Woerden en omstreken

Mevr. K. (Karen) de Groot
, algemeen manager Welzijn Woerden

Victor Molkenboer  A??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ls burgemeester van Woerden ondersteun ik van harte de activiteiten van de stichting Present. Stichting Present geeft vrijwilligerswerk handen en voeten. Velen zijn bereid anderen te helpen en de meeste mensen kunnen op zeker moment in het leven wel een steuntje in de rug gebruiken. Aanbod en vraag komen echter niet vanzelf bij elkaar. Zonder een goede organisatie eindigen goede bedoelingen niet zelden in frustratie. Hierin zit de meerwaarde van Stichting Present. De overheid treedt steeds meer terug. Stichting Present laat zien dat het vertrouwen dat de overheid in de samenleving heeft terecht is. Ik zet me dan ook van harte in als lid van het comité van aanbeveling!”

Portret van Andre Rouvoet Fotografie (c) Marie Cecile Thijs, 2009 www.mariececilethijs.comAndré Rouvoet  –“Al vele jaren ben ik enthousiast over de beweging die Present wil zijn. In de verschillende functies die ik heb vervuld – van Kamerlid, minister en nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland – heb ik gezien hoe het concept van Present een uitstekend antwoord biedt op de grote uitdaging van onze samenleving: het vinden van nieuwe vormen van solidariteit, participatie en omzien naar elkaar. Present verbindt op unieke wijze de schakels van mantelzorg, vrijwilligerswerk, informele zorg en professionele zorg. Daarom zet ik mij vol overtuiging in voor Present, zowel lokaal als landelijk!”

 

Hans Slooijer – “Heb uw naaste lief als uzelf’, is een grote opdracht om als christen in praktijk te brengen. Zo wil bijvoorbeeld het diaconale werk zin en betekenis geven aan de missie die de kerken hebben voor de samenleving: mensen met elkaar verbinden. Het werk van de Stichting Present en het kerkenwerk sluiten goed op elkaar aan. Door samen te werken kan goede hulp worden geboden. Ik steun de stichting daarom van harte als ambassadeur.”

 

 

 

naamloos-1

Karen de Groot  -“Ik heb Stichting Present in Woerden leren kennen als een warme en betrokken organisatie die zich inzet door inwoners met elkaar te verbinden. Als vrijwilliger iemand weer op weg helpen is voor alle partijen van betekenis. Stichting Present weet dat te realiseren, daarom ben ik ambassadeur.”