ANBI status

Stichting Present Woerden heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Woerden

RSIN/Fiscaal nummer: 819192661

KvK nummer: 302 38 437

ANBI-status: ja

Rekeningnummer: NL45RABO0133651568

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-53 91 39 38

E-mailadres: info@presentwoerden.nl

Website: www.presentwoerden.nl

Postadres:
Postbus 283, 3440 AG Woerden

Bezoekadres (maandag):
Leidsestraatweg 130, 3442 BZ Woerden

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan:  Strategisch meerjaren beleidsplan 2014-2016

Verslaglegging:

Jaarverslagen: zie pagina Jaarverslagen

Download het financieel jaarverslag:
Jaarrekening 2017
Financiële jaarrekening 2014
Financiële jaarrekening 2013

(oudere jaarverslagen kunt u hier vinden)

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Marjan Haak (voorzitter)
  • Jan Willem Burggraaff (secretaris)
  • Harm Smid (penningmeester)
  • Foekje Godschalk (algemeen lid)
  • Patsy Heida (algemeen lid)
  • Wilma van Laar (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn