ANBI status

Stichting Present Woerden heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Woerden

RSIN/Fiscaal nummer: 819192661

KvK nummer: 302 38 437

ANBI-status: ja

Rekeningnummer: NL45RABO0133651568

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-53 91 39 38

E-mailadres: info@presentwoerden.nl

Website: www.presentwoerden.nl

Postadres:
Van Loonstraat 1B, 3441 AL Woerden

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

 

Verslaglegging:

Jaarverslagen: zie pagina Jaarverslagen

(oudere jaarverslagen kunt u hier vinden)

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Marjan Haak (voorzitter)
  • Lineke Berkelaar (secretaris)
  • Harm Smid (penningmeester)
  • Marjoke Verschelling (algemeen lid)
  • Patsy Heida (algemeen lid)
  • Wilma van Laar (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn