Team en Bestuur

Coördinator:

 • Colinda Van der Schaft

Bestuur:

 • Marjan Haak (voorzitter)
 • Marja Barnhoorn (secretaris)
 • Harm Smid (penningmeester)
 • Marjoke Verschelling (algemeen lid)
 • Patsy Heida (algemeen lid)
 • Wilma van Laar (algemeen lid)

Operationeel team:

Projectcoördinatoren:

 • Pieter ’t  Hart
 • Ton Bos
 • Jan Den Bleker

Administratieve ondersteuning:

 • Anne Schouls

Nieuwsbrief:

 • Viola van Wijngaarden