Team en Bestuur

Coördinator:

  • Colinda Van der Schaft

Bestuur:

  • Marjan Haak (voorzitter)
  • Lineke Berkelaar (secretaris)
  • Harm Smid (penningmeester)
  • Marjoke Verschelling (algemeen lid)
  • Patsy Heida (algemeen lid)
  • Wilma van Laar (algemeen lid)

Operationeel team:

Projectcoördinatoren:

  • Pieter ’t  Hart
  • Ton Bos
  • Jan Den Bleker