ANBI status

Stichting Present Zaanstreek heeft een ANBI status. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Zaanstreek

RSIN/Fiscaal nummer: 821316874

KVK: 34359833

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0623205725

E-mailadres: info@presentzaanstreek.nl

Website: www.presentzaanstreek.nl

Postadres/Bezoekadres: Lobeliusstraat 71, 1504 EJ Zaandam

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Strategisch Plan Present Zaanstreek 2016-2018

Activiteitenplan Present Zaanstreek 2017

Begroting 2017

Verslaglegging:

Hier vindt u de laatste jaarverslagen.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Jeanette Pols
  • Secretaris: B. Haisma
  • Penningmeester: Ronald Vallinga

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vakantiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn