Ander netwerk

Het kan zijn dat u deel uitmaakt van bijvoorbeeld een scoutingsclub, overheidsinstelling, fietsvereniging, sportclub of Rotary. Als dit netwerk de blik naar buiten wil richten en van betekenis wil zijn voor de lokale omgeving dan kan Present daarbij helpen!

Een beweging op gang brengen…

Present wil groepen zorgvuldig en aanstekelijk begeleiden en projecten zoeken die aansluiten bij de talenten van mensen die zich in willen zetten. Groepen die projecten hebben gedaan komen terug met hun verhalen en steken daarmee andere groepen aan. Daarmee kan er binnen een gemeenschap steeds meer een cultuur ontstaan waarbij het vanzelfsprekend is om naar buiten te kijken en oog te hebben voor wat kwetsbaar is. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.