Doneer een bloemetje…

30-03-2020

Veel ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap zitten thuis doordat dagactiviteiten niet meer doorgaan en/of ze niet naar buiten kunnen, omdat ze tot de risicogroep behoren. Wij willen hun een steuntje in de rug geven!

Hoe kunt u daaraan bijdragen? Doneer een bloemetje op één van de volgende manieren:

  • Scan de hierboven weergegeven QR-code of
  • Doneer via deze link of
  • Maak een bedrag van €5,00 (of een veelvoud) over op NL57 RABO 0388 1444 32 t.n.v. Present Zoetermeer o.v.v. ‘Bloemenactie’.

Wij zorgen dan dat de bloemetjes via de maatschappelijke organisaties bij de mensen komen. Daarnaast steunt u hierbij de bloemensector. Zo verspreiden we ook in deze tijd wat extra liefde!