Jaarverslag 2014

14-07-2015

DSCN5219K

2014 stond in het teken van projecten realiseren op basis van de opgebouwde werkorganisatie en alle gelegde contacten in 2013.
Present Zoetermeer heeft boven verwachting veertig projecten georganiseerd met zeventig groepen, alle afkomstig uit Zoetermeer. Kijkend naar ons beoogde doel van dertig groepen in heel 2014, is dit een bijzonder mooi resultaat waar wij trots op zijn. Waar het in 2013 vooral draaide om nieuwe contacten leggen, konden we in 2014 hiervan volop profiteren in de vorm van veel groeps-aanmeldingen en hulpvragen.
Present Zoetermeer spreekt dank uit aan de vrijwilligers die structureel betrokken zijn en veel werk verzetten om de projecten mogelijk te maken. Natuurlijk daarnaast dank aan alle groepen vrijwilligers die meegedaan hebben aan een project, aan de maatschappelijke organisaties die met ons hebben samengewerkt en zeker ook de organisaties die ons financieel gesteund hebben.

Ik wens u veel leesplezier.

Mirjam Konijn
/// Coördinator Stichting Present Zoetermeer