Moestuin-workshop

12-06-2015

Moestuin-workshop op 4 juli van 16:00 tot 19:00 uur. We willen u dan graag onze inzet voor de maatschappelijke participatie laten ervaren. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers dus naar u! Samen met jullie, medewerkers en begeleiders van een groep verstandelijk gehandicapten die we hebben uitgenodigd willen wij bessen plukken, en die oogst ook te verwerken in heerlijke potjes vruchtenjam. Vind je het leuk? Zo ja, meld je dan aan bij Flip Bakker via info@presentzoetermeer.nl of j.van.de.bas@zoetermeer.nl.