ANBI status

Stichting Present Zoetermeer heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Zoetermeer

RSIN/Fiscaal nummer: 851752263

ANBI-status: Stichting Present Zoetermeer is bekend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 249 750 92

E-mailadres: info@presentzoetermeer.nl

Website: www.presentzoetermeer.nl

Rekeningnummer: NL57 RABO 0388 1444 32

Postadres:  Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer

Bezoekadres: Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download hier het beleidsplan                

Verslaglegging:

Download hier het Jaarverslag 2020

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter a.i.: Matthé Vermeulen
  • Penningmeester: Ger van Vilsteren
  • Algemeen bestuurslid: Matthé Vermeulen, Nikki van Driel, Jouke Schat

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk