Team en Bestuur

Het bestuur van Stichting Present Zoetermeer bestaat uit de volgende functies en personen:

Voorzitter: Dick Sonneveld
Secretaris: Flip Bakker
Penningmeester: John Tan
Algemeen bestuurslid: Matthé Vermeulen

Het team van Stichting Present Zoetermeer bestaat uit de volgende functie en personen:

Algemeen coördinator: Gerda Griffioen (06 249 750 92)
Boekhouder: Ron Reeuwijk