Dit is Present

Sociale veiligheid

Bij Stichting Present geloven we dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving, maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Mét, voor en door mensen typeert het werk dat we doen. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker en vrijwilliger binnen Present zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. Dit ongeacht ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren.

Wat Stichting Present belangrijk vindt bij de ontmoetingen die we organiseren

Present helpt mensen om te zien naar elkaar. Het is vaak makkelijker om te geven dan te ontvangen luidt het gezegde. Hulp ontvangen kan mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de kernwaarden waarop Present haar handelen baseert. Zorgvuldig omgaan met de integriteit van de ander en met de gegevens, spullen en privacy van degenen die we helpen, hoort hier vanzelfsprekend bij.

Voordat je via Stichting Present aan de slag gaat, gaan we hierover graag met je in gesprek om voor te lichten en toe te rusten. Wanneer nodig vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.