Even voorstellen Anja Schilder

04-02-2019

Vanaf januari 2019 werk ik als projectcoördinator voor Present Zuidoost Friesland. Ik ondersteun Gerard Hoekstra bij het uitrollen van het nieuwe concept Jong Present.

Present is niet nieuw voor mij, al meer dan drie jaar ben ik werkzaam bij Present Noordwest Friesland als algemeen coördinator. De pilot Jong Present geeft mij de mogelijkheid om te ontdekken hoe jonge mensen betrokken kunnen raken bij vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties. Jongeren hebben veel potentie en veel te bieden aan de maatschappij en ik wil dat graag stimuleren.

In het dagelijks leven ben ik getrouwd met Anne Klaas en we hebben samen vijf kinderen in de leeftijd van 12-19 jaar. Naast Present werk ik als kinder- en gezinscoach en ben ik altijd bezig met ontwikkelingen rondom opvoeding, kinderen en gezin. Ik heb ik een brede interesse in mensen, communicatie en omgangsvormen. Ik hou van lezen en verdieping op gebied van geloof, opvoeding, relaties en communicatie. Het geloof is belangrijk voor mij en mijn man. We zijn kerkelijk betrokken en zetten onze talenten in voor de kerk en de samenleving. Ik ben als jongerenwerker en bestuurder actief bij YFC Harlingen en in de kerk geef ik leiding bij de kinderen en tieners.

Ik geloof in de basisprincipes van Present die gebaseerd zijn op een christelijk sociale motivatie:

Uitdelen vanuit wat we zelf ontvangen hebben:

Het is mijn overtuiging dat mensen veel ontvangen hebben aan talenten, middelen, tijd. Ieder mens heeft een ander iets te bieden en heeft een verantwoordelijkheid om daarvan te delen. Niet alleen voor onszelf en voor mensen in de directe omgeving maar ook door een bijdrage te leveren aan de samenleving en, om in het bijzonder, oog te hebben voor mensen die door omstandigheden in moeilijke situaties terecht zijn gekomen.

De ander zonder voorwaarde dienen:

Uitgangspunt is dat er gelijkwaardigheid is in het ontmoeten en helpen van een ander. We mogen er zijn voor andere mensen, zonder voorwaarden of achterliggende doelen.

Oog hebben voor de naaste:

Door mee te werken aan de projecten geven we mensen de mogelijkheid om zich in te zetten voor de ‘naaste’. Mensen komen in aanraking met mensen die het vaak niet zo goed hebben als zijzelf. Soms hoor ik reacties van vrijwilligers: “dat mensen in zo’n situatie leven, in mijn eigen omgeving, ik had geen idee!” De kloof tussen mensen is soms zo groot dat die naaste buiten beeld is.

Maatschappelijke betrokkenheid in eigen omgeving:

Het welzijn van mensen in de eigen stad of het eigen dorp gaat iedereen aan en daar wil ik middels Present en samen met andere personen en organisaties aan bijdragen. Zo werken we samen aan het omzien naar elkaar.

Willen jullie meer weten over Jong Present of zijn er vragen, dan ben ik bereikbaar op nummer 06- 47405308  of via de mail: jongpresent@presentzuidoostfriesland.nl

Lees meer...