ANBI status

Stichting PresentZuidoostfriesland heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting. Wilt u een periodieke gift (laten) vastleggen, neem dan contact op met de penningmeester.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting present zuidoost friesland

RSIN/Fiscaal nummer:  850664378

ANBI-status: JA

Contactgegevens

Telefoonnummer:   06 51 61 71 63

E-mailadres: gerard.hoekstra@presentzuidoostfriesland.nl

Website:  www.presentzuidoostfriesland.nl

Postadres:   Jukelberd 3
9247EM Ureterp

Bezoekadres: Weibouren 23
9246 AX Ureterp

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn