Team en Bestuur

Algemeen:

info@presentzuidoostfriesland.nl

 

Coördinator:

Gerard Hoekstra
Weibuorren 23
9247 AX  Ureterp
gerard.hoekstra@presentzuidoostfriesland.nl
06 51 61 71 63

Bestuur

 

Voorzitter: vacant

waarnemend voorzitter: Durk Hoekstra
bestuur@presentzuidoostfriesland.nl

Penningmeester Bart Offereins
bart.offereins@presentzuidoostfriesland.nl / penningmeester@presentzuidoostfriesland.nl