ANBI status

Stichting Present Zuidoost Groningen heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam:

RSIN/Fiscaal nummer:

ANBI-status:

Contactgegevens

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Website:

Postadres:

Bezoekadres:

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Naam bestuurslid (functie)
  • Naam bestuurslid (functie)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn