Team en Bestuur

Bestuur:

John A.C.H. van Meekeren

Mijn naam is John A.C.H. van Meekeren en ik ben woonachtig te Bellingwolde. Geboren op 8 augustus 1953 te Apeldoorn en sinds 33 jaar woonachtig in het mooie Oost Groningen. In het dagelijks leven ben ik bestuurder van de stichting Primenius, een stichting voor katholiek basisonderwijs in de provincies Groningen en Drenthe en bestuurder van de stichting Tamariki, een kinderopvangorganisatie, eveneens in de provincies Groningen en Drenthe.
Binnen Present Zuid-Oost Groningen ben ik lid van het bestuur en bekleed ik de functie van voorzitter ,tevens ben ik voorzitter van Present Midden Groningen waar Hoogezand, Menterwolde en Slochteren onder vallen. Present Zuid-Oost Groningen opereert in de gemeenten Oldambt en Veendam.
De doelstellingen van Present stroken met mijn levensopvatting dat we er voor elkaar moeten zijn, en met name het omzien naar elkaar moeten activeren in de steeds meer individualistische samenleving.
Met Present kunnen we daarmee het verschil in de maatschappij maken: door mensen die hulp vragen en mensen die hulp kunnen geven met elkaar in verbinding te brengen, zodat we ook daadwerkelijk het omzien naar elkaar in de praktijk kunnen brengen. Present kan hierin het voortouw nemen, zodat goed voorbeeld goed doet volgen.
Present heeft al bewezen (en zal in de toekomst nog verder kunnen bewijzen), een rol te vervullen in het sociaalmaatschappelijke domein, door daar een goede positie in te nemen ten behoeve van mensen die even een steun in de rug nodig hebben.

Anne de Vries

Ik ben in 1949 geboren in Hoogezand-Sappemeer en heb de meeste jaren van mijn jeugd daar ook doorgebracht. Ik ben inmiddels (na 41 dienstjaren) emeritus predikant binnen de unie van Baptisten Gemeenten en bestuurslid van Stichting Present Zuidoost Groningen.

Sinds 1974 heb ik plaatselijke Baptisten Gemeenten mogen dienen als dominee. Daarbij kwam ik vaak initiatieven tegen om mensen heel praktisch te helpen met problemen waar ze niet verder mee kwamen. Stichting Present neemt op dit terrein een heel eigen en bijzondere plaats in. Juist het oproepen en inzetten van groepen mensen (ook) uit onze geloofsgroep vind ik een heel sterk punt. Ik heb zelf een paar keer mogen meedoen met een actie en het is geweldig mooi om te doen. Het zorgt voor een heleboel goeds: degene die hulp nodig heeft krijgt dat, maar even waardevol is dat anderen zich kunnen en mogen inzetten voor medemensen. Ik verbind dat heel sterk met het geloof in Jezus Christus zoals ik dat beleef – niet alleen woorden maar ook vooral daden. Dat is voor mij een belangrijke reden om als bestuurslid mee te werken aan het uitvoeren van onze doelstelling.

Penningmeester

Gerrit Jan van Dijk

Algemeen

 

 

Operationele Team:

Antoinet Heikens
algemeen coördinator

Ik ben geboren in 1972 en woon met mijn gezin in Veendam. In maart 2017 ben ik begonnen als algemeen coördinator en ik zie uit naar vele mooie projecten, waarbij ik hoop dat veel mensen blij mogen zijn met de mogelijkheid te helpen en veel mensen blij worden gemaakt door het geven van hulp.

Mieke Jonkers

Klaas de Vries

Regio Stadskanaal

Jan Roerig          Voorzitter

Adriaan Smidt   Notulist

Okko Dijkstra     Projectbegeleider

Wouter Wever    Projectbegeleider

Henk Roskam     Projectbegeleider