Meedenkavond Pop up your talent

27-11-2017

Meedenkers helpen Zwolse statushouders op weg naar arbeidsmarkt

Op woensdag 22 november vond op Hogeschool Viaa de meedenkbijeenkomst plaats van Pop Up Your Talent. Zeven statushouders presenteerden voor een volle zaal met bekende en onbekende meedenkers hun talenten en vragen rondom het vinden van werk of studie. Hoe kan ik mij verder ontwikkelen als kunstschilder? Hoe kan ik uitzoeken welke economiestudie het best bij mij past? En: Hoe kan ik beter Nederlands leren spreken? Deze vragen en andere vormden de basis voor de individuele meedenksessies.

Toekomst opbouwen

Even ervoor schotelde mede-initiatiefnemer en sociaal ondernemer Arnold Messelink de bezoekers kort een aantal vragen voor over integratie in Nederland. Zo blijkt dat niet meer dan 16% van de nieuwkomers verwacht terug te keren naar het geboorteland als de situatie daar weer stabiel is. Het merendeel wil een toekomst opbouwen in ons land. Toch blijkt maar 30% van de statushouders na 15 jaar een fulltime baan te hebben. Het wel of niet hebben van persoonlijke Nederlandse contacten is een belangrijke indicator voor het succes van integratie.

Zelf regie nemen

Dat geeft direct ook het belang aan van deze avond. Messelink: “Wat Pop Up Your Talent uniek maakt is dat de statushouder leert om samen met het sociaal netwerk regie te nemen in de stappen die leiden tot deelname aan de arbeidsmarkt. Wanneer statushouders weten wat ze willen en kunnen en de juiste mensen om zich heen verzamelen, creëren ze daarmee een stevige basis. We bieden dus geen stages of werkplekken, maar wel de tools en het netwerk om zelf aan de slag te gaan”.
Het programma dat in samenwerking met Stichting Present Zwolle tot stand is gekomen bestaat uit vier trainingen, een meedenkbijeenkomst en een uitvoeringsfase van drie maanden. De statushouder doorloopt het hele traject met een maatje die ondersteuning biedt en helpt met praktische vragen. Statushouder én maatje hebben mensen uit hun netwerk uitgenodigd voor de meedenkavond. Messelink: “Ook deze mensen, de ‘meedenkers’ noemen wij ze, hebben weer een netwerk, waardoor de vraag van de statushouder een groot bereik zal kunnen krijgen.”

Waardevolle toezeggingen

De meedenkavond werd afgesloten met, hoe kan het ook anders, een netwerkborrel. De deelnemers presenteerden de oogst van de meedenksessies, zoals concrete tips, nieuwe contacten en waardevolle toezeggingen die de komende maanden handen en voeten zullen gaan krijgen. Twee deelnemers maakten een concrete afspraak met een ondernemer om een dag mee te lopen op zijn bedrijf. Een andere deelnemer kon vertellen dat hij door nieuwe contacten in zijn netwerk een uitnodiging had gekregen voor een sollicitatiegesprek bij een bedrijf in Zwolle.
Over drie maanden zal het traject voor deze deelnemers worden afgerond met een Meedenk-feestje waar de resultaten van de gemaakte plannen gevierd zullen worden.

Ook meedoen?

In het voorjaar zal er weer een nieuwe groep starten. Pop Up Your Talent zoekt voor die groep weer maatjes en meedenkers. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arnold Messelink via popupyourtalent@presentzwolle.nl.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven zoals Pop Up Your Talent, in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.
Het Oranje Fonds wordt onder meer gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor meer informatie over Stichting Present Zwolle neemt u contact op met info@presentzwolle.nl. Telefoon: 038-4608570

Voor meer informatie over het programma Pop Up Your Talent neemt u contact op met Arnold Messelink, Initiatiefnemer. Telefoon: 06-57581400

Tekst: Esther de Boer, vrijwilliger Pop up your Talent