Portret van de week – Jasmijn

02-12-2021

‘’Als ik bij cliënten kom waar er klussen moeten worden opgepakt maar er zijn geen financiële middelen, netwerk of gezondheid, dan is het fijn om te weten dat Stichting Present er is. Ik meld met regelmaat een project aan. Soms is er een urgente situatie en moet er snel geschakeld worden. Mijn ervaring is dat Stichting Present Zwolle dan paraat staat. Zo moest iemand met urgentie verhuizen en in de nieuwe woning lag geen vloer. Dankzij drie vrijwilligers via Stichting Present Zwolle is er in een week tijd een vloer gelegd in de hele woning. Dat was heel fijn. Soms hebben cliënten stress om iets dat moet gebeuren, maar niet lukt. Dit kan de hulpverlening in de weg staan. Het is mooi om te zien dat er na een Presentproject vaak meer rust en ruimte bij een cliënt is. Zo is er daarna weer ruimte voor de hulpverlening die wij bieden. Het is fijn dat de projecten daar aan bijdragen. Mijn ervaring is dat er goed wordt meegedacht bij hulpvragen. Dit is fijn, met name ook wanneer het gaat om projecten bij cliënten die kwetsbaar zijn. Alles verloopt soepel en fijn. Het is mooi om te zien hoe dankbaar cliënten zijn na de ontvangen hulp. Dat maakt mij als hulpverlener ook dankbaar.’’ Jasmijn – Hulpverlener Sociaal Wijkteam