Aanvraag en inbreng goederen

Informatie goederen via de City Loods

Frion / Klus in de Wijk  en Stichting Present Zwolle werkten samen bij het verzamelen en uitdelen van goederen ten behoeve van mensen met zeer weinig financiële middelen.

Het beheer van deze Meubelloods is per 2015 overgenomen door de Gift City (Rieteweg 12) onder dezelfde voorwaarden.

Kijk voor meer informatie en meubels aanvragen of inbrengen op de Gift City Meubelloods.