Dit is Present

Present Partners

Vrijwilligerswerk goed organiseren, is een vak apart. Stichting Present Zwolle gaat professioneel te werk. Ieder jaar ontmoeten meer mensen elkaar via Present. De inzet van vrijwilligers moet goed terechtkomen. Dat coördineren we graag. Hierin kunnen we steun goed gebruiken. Sponsors en partners zijn broodnodig voor Present.

Fondsen, bedrijven en particulieren werken graag met Present samen. Dankzij deze partners versterken we elke dag weer de beweging van omzien naar elkaar in Zwolle.

Ook kun je ons vragen om mee te denken in de manier en wijze waarop je als bedrijf een verschil wilt maken. Present Zwolle heeft veel ervaring in de samenwerking met ondernemers en bedrijven – samen maken zij al jaren de Zwolse samenleving, op uiteenlopende manieren, zoveel mooier.

Door het brede netwerk dat Present in de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd, in alle lagen van de samenleving, kan ze snel de juiste verbindingen leggen met vaak direct impact op de medemens die dat zo nodig heeft.

Dit zijn onze partners

Meedoen als partner

Present Zwolle werkt nauw samen met tal van bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. Samen maken we werk van een duurzame samenleving. Een samenleving die naar elkaar omziet. Bijvoorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Iets voor jouw organisatie? Lees meer of doe direct met ons mee.

Ondersteun via donatie

Present Zwolle doet veel, maar kan dit niet alleen. Dankzij (financiële) steun van vele mensen en organisaties komen we verder. Present is als zelfstandige (ANBI) stichting afhankelijk van fondsen. Ons voortbestaan is niet vanzelfsprekend. Ten eerste omdat de hulpverzoeken toenemen en ten tweede omdat het type vrijwilligers diverser wordt. Dat vergt meer steun.

Draag jij een samenleving waarin meer mensen naar elkaar omzien ook een warm hart toe? Overweeg dan een gift aan Present Zwolle.