Voor hulpverleners

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas wordt je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen.
De vrijwilligers zetten zich in voor Projecten van een (dag)deel zoals:

 • Opknappen van verwilderde tuinen
 • Helpen bij verhuizingen
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 • Schoonmaken en opruimen
 • Schilderen van een verwaarloosde woning
 • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang
 • Zomerpakketten:  klik hier voor meer info en aanmelden

Of in Trajecten voor langere tijd zoals:

 • Buurten met Boodschappen (een groep brengt maandelijks een boodschappenpakket op maat langs)
 • Buurten met Feestjes (een groep geeft vaker of eenmalig een pakket met spulletjes voor een feestje)
 • Buurten met Ouderen (twee tot drie mensen bezoeken individuele ouderen die thuis of in een  zorginstelling wonen)
 • Buurten bij een Zorginstelling (een groep gaat  op regelmatige basis activiteiten doen met/voor mensen in een zorginstelling)

Voor elk Project of Traject van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt en je kunt de inzet van de groep gebruiken ter ondersteuning van het traject dat je met je cliënt loopt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de Projecten en Trajecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft jouw cliënt wel een zetje in de goede richting.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus of het boodschappenpakket

Als Present vinden we daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als bijvoorbeeld het klaren van de klus of het boodschappenpakket. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: in de kern is het organiseren van een Present project het faciliteren van ontmoetingen!

Een hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject. Criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het Project of Traject.
 • Bij Projecten: je cliënt is bereid om op de dag van het Project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat de groep zelf een datum kiest en ook zelf kiest welk Project of Traject het wil doen. Present gaat naar aanleiding van een ingediende hulpvraag niet actief groepen werven. Alleen als er op hetzelfde moment een groep met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we direct aan de hulpvraag voldoen. In de andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag onder de aandacht brengen als er zich groepen met een passend aanbod aanmelden.

Komt jouw cliënt niet in aanmerking voor een Project of Traject bij Present? Hier vind je een overzicht van andere organisaties in Zwolle waar u wellicht terecht kunt.

Wat kun je van Present verwachten?

Voorafgaand aan het Project of Traject:

 • Begeleiding en instructie van de groepen.
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep met je vraag.
 • Bij Projecten: organisatie van en aanwezigheid bij het project, inclusief een afspraak bij en met de hulpontvanger. Tijdens dit gesprek worden tussen de hulpverlener en de vrijwilliger afspraken gemaakt over het project of traject.
 • Bij Trajecten: zorgvuldige matching, kennismaking groep/jouw cliënt
 • Contactpersoon tussen jouw organisatie en de vrijwilligersgroep.

Tijdens het Project of Traject:

 • Aanwezigheid bij opening en afsluiting van het Project.
 • Stand-by tijdens het Project.
 • Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het Project.
 • Bij Trajecten: het organiseren van een tussenevaluatie.

Na het Project of Traject:

 • Evaluatie van het Project en Traject, de effecten en de samenwerking.
 • Terugkoppeling naar de groep van de door u vermelde effecten.
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel).

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht:

Vooraf:

 • Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken.
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt gaan we een duurzame samenwerking aan op basis van partnerschap en openheid voor ontwikkeling en innovatie.
 • Vaste contactpersonen in de organisatie: met deze personen stemmen we het aanbod van de groepen af en evalueren we de samenwerking.

Tijdens een Project of Traject:

 • Communicatie met Present over het Project/Traject
 • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek dat plaatsvindt voor de uitvoering van het project.
 • Goede afstemming over het programma van de projectdag.
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek, worden nagekomen.
 • Aanwezigheid op de projectdag, hele dag of gedeeltelijk.
 • Evaluatie met een medewerker van Present na het Project.
 • Bij Trajecten: jij draagt de verantwoordelijkheid voor jouw cliënt en voor de inbedding in het hulpverleningstraject.

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Graag bespreken we daarom vooraf hoe het project onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

Samenwerking

Stichting Present Zwolle werkt samen met meer dan 40 organisaties in de stad, zoals:

 • Gemeente Zwolle  / Sociale Wijkteams
 • Ambulante begeleiding e.d. (o.a. ANGO Salland | Humanitas DMH | Icare | LIMOR | RIBW | Stichting Goed Geregeld  )
 • Organisaties voor mensen met een beperking (o.a. Frion | Interakt Contour | MEE IJsseloevers | Philadelphia )
 • Jeugd (o.a. Jeugdbescherming Overijssel, Vitree, Trias Jeugdhulp)
 • Ouderenzorg (o.a. Driezorg  | IJsselheem | Zonnehuisgroep IJssel-Vecht)
 • Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (o.a. De Kern AMW | Dimence | RIBW | Stichting Focus)
 • Kadera
 • Organisaties voor allochtonen (o.a. Vluchtelingenwerk | Travers)
 • Organisaties voor dak- en thuislozen (o.a.Leger des Heils | De Herberg)
 • Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet! | Steunpunt Informele Zorg
 • Woningcorporaties: SWZ, DeltaWonen en Openbaar Belang

Met AMW De Kern, Vrouwenopvang Overijssel, Frion, IJsselheem en Team Via zijn inmiddels samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct een sociale hulpvraag of een praktische hulpvraag.