Ik heb een hulpvraag

Present voor hulpverleners: vrijwilligers als welkome aanvulling

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Stichting Present Zwolle werkt bij al haar projecten en trajecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen.  Als hulpverlener kun je melding maken van situaties waarbij hulp van vrijwilligers gewenst is. Het aanbod van de vrijwilligers is ons vertrekpunt, zij zetten zich in via één of meerdere van onze projecten en trajecten.

Snel weten hoe we werken? Bekijk dit filmpje voor hulpverleners!

 

 

 

 

 


De mogelijkheden

Praktische en Sociale Projecten van een dag(deel)
Groepen vrijwilligers kunnen cliënten van maatschappelijke organisaties op verschillende manieren helpen. Bij een praktisch project kunnen vrijwilligers helpen bij het opknappen van een verwilderde tuin, verhuizen, het schilderen van een verwaarloosde woning etc. Bij een sociaal project gaan de vrijwilligers bijvoorbeeld een dagje uit met bewoners van een zorginstelling, een spelletje doen of door te koken voor mensen in een (crisis)opvang. Ook maken en delen vrijwilligers zomerpakketten uit.

 

Trajecten voor langere tijd
Vrijwilligers die langer betrokken willen zijn bij mede-Zwollenaren kunnen dat doen middels één van de vijf trajecten:

 • Buurten met Boodschappen (een groep brengt maandelijks een boodschappenpakket op maat langs)
 • Buurten met Feestjes (een groep geeft eenmalig of vaker een pakket met spulletjes voor een feestje)
 • Buurten met Ouderen (twee tot drie mensen bezoeken individuele ouderen die thuis of in een  zorginstelling wonen)
 • Buurten bij een Zorginstelling (een groep gaat op regelmatige basis activiteiten doen met/voor mensen in een zorginstelling)
 • Statushouders (vrijwilligers zetten zich in voor nieuwe Zwollenaren)

Voor elk project of traject van Stichting Present Zwolle geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Stichting Present Zwolle is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. Je kunt de inzet van de groep gebruiken ter ondersteuning van het traject dat je met je cliënt loopt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten en trajecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets. Hun werk geeft jouw cliënt wel een zetje in de goede richting.


Ontmoeting net zo belangrijk als de klus of het boodschappenpakket

Als Stichting Present Zwolle vinden we  de ontmoeting die er is tussen mensen plaats vindt minstens zo belangrijk als bijvoorbeeld het klaren van de klus of het boodschappenpakket. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: ‘in de kern is het organiseren van een Presentproject het faciliteren van ontmoetingen!’


Een hulpvraag melden / de criteria

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject. Criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project of traject.
 • Bij projecten is jouw cliënt bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
 • Bij enkele trajecten zijn er specifieke criteria die vermeld staan bij het aanmeldformulier.

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat de groep zelf een datum kiest en ook zelf kiest welk project of traject het wil doen. Present gaat naar aanleiding van een ingediende hulpvraag niet actief groepen werven. Alleen als er op hetzelfde moment een groep met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we direct aan de hulpvraag voldoen. In de andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag onder de aandacht brengen als er zich groepen met een passend aanbod aanmelden.

Komt jouw cliënt niet in aanmerking voor een project of traject bij Stichting Present Zwolle? Hier vind je een overzicht van andere organisaties in Zwolle waar u wellicht terecht kunt.


Wat kun je van Present verwachten?

Voorafgaand aan het project of traject:
Stichting Present Zwolle begeleidt en instrueert de groepen. We brengen de juiste match tot stand tussen het aanbod van de groep en jouw hulpvraag. Bij projecten organiseren we vooraf bij de bewoner thuis een projectbezoek en bij trajecten plannen we met betrokkenen een kennismakingsbezoek bij de deelnemer thuis. Stichting Present Zwolle is de contactpersoon tussen jouw organisatie en de vrijwilligersgroep.
Tijdens het project of traject:
Wij zijn aanwezig bij de start en de afsluiting van het project of traject. Gedurende het hele project of traject zijn we stand-by. Wij begeleiden de vrijwilligers. Bij trajecten organiseren we een tussenevaluatie, vaak per e-mail of telefonisch.
Na het project of traject:
We evalueren het project of traject, de effecten en samenwerking met de betrokkenen. We geven de vrijwilligers een terugkoppeling van de door u vermelden effecten en we maken eventueel vervolgafspraken.


Wat Present van jou als hulpverlener verwacht:

Voorafgaand aan het project of traject
Voordat we gaan samenwerken maken we graag eerst kennis met jou. Als de samenwerking wederzijds bevalt gaan we graag een duurzame samenwerking aan op basis van partnerschap en met openheid voor ontwikkeling en innovatie. Een vast contactpersoon in de organisatie werkt prettig en heeft onze voorkeur, met deze persoon stemmen we het aanbod van de groepen af en evalueren we de samenwerking.

Tijdens en na een project of traject
We verwachten van jou als hulpverlener:

 • dat jij namens jouw cliënt met ons communiceert over het project of traject.
 • dat je aanwezig bent tijdens het projectbezoek/ kennismakingsbezoek dat plaatsvindt voor de uitvoering van het project of traject.
 • dat we een goede afstemming hebben over het programma van de projectdag of het verloop van het traject.
 • dat je samen met jouw cliënt ervoor zorgt dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek of kennismakingsbezoek, worden nagekomen.
 • bij projecten: dat je aanwezig bent op de projectdag, wanneer nodig de hele dag maar in ieder geval bij de start van het project.
 • bij trajecten: dat je de verantwoordelijkheid draagt voor jouw cliënt en voor de inbedding in het hulpverleningstraject.
 • dat je het project of traject evalueert met een medewerker van Stichting Present Zwolle.

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Graag bespreken we daarom vooraf hoe het project of traject onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.


Samenwerking

Stichting Present Zwolle werkt samen met meer dan 40 organisaties in de stad, zoals:

 • Gemeente Zwolle  / Sociale Wijkteams
 • Ambulante begeleiding: o.a. ANGO Salland | Humanitas DMH | Icare | LIMOR | RIBW | Stichting Goed Geregeld
 • Organisaties voor mensen met een beperking: o.a. Frion | Interakt Contour | Philadelphia
 • Jeugd: o.a. Jeugdbescherming Overijssel  | Vitree |  Trias Jeugdhulp
 • Ouderenzorg:  Driezorg  | IJsselheem | Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
 • Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie: o.a. De Kern AMW | Dimence | RIBW | Stichting Focus
 • Kadera
 • Organisaties voor allochtonen: o.a. Vluchtelingenwerk | Travers
 • Organisaties voor dak- en thuislozen: o.a.Leger des Heils | De Herberg
 • Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet! | Steunpunt Informele Zorg  | SamenZwolle  | Karwij  | Klus in de Wijk
 • Woningcorporaties: SWZ  | DeltaWonen  | Openbaar Belang

Met AMW De Kern, Kadera, aanpak huiselijk geweld, Frion, IJsselheem en Team Via zijn inmiddels samenwerkingsovereenkomsten gesloten.


We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of  meld direct een hulpvraag aan