Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Meer diaconaal bewustzijn

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? De Present werkwijze wil een antwoord zijn op deze vragen.

Delen wat we ontvangen hebben

Present maakt inzet mogelijk! Door groepen binnen kerken te verbinden met cliënten van maatschappelijke organisaties. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen in hun eigen buurt of stad. Het ontmoeten en helpen van een ander in de eigen woonplaats doet iets met de groep zelf, maar ook met degene die geholpen wordt. Je gaat met andere ogen kijken naar je naaste, naar jezelf en naar je wijk of stad.

Present Zwolle werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Zwolle samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben.

 • De samenwerking met Present kunt u als kerk op diverse manieren vormgeven:
 • Nodig Present uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
 • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente, ingedeeld in verschillende groepen, mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad. Dit is goed te koppelen aan een themadienst.
 • Doe mee aan de zomerpakkettenactie en laat gemeenteleden in de eigen wijk pakketten uitdelen om zo contact te leggen met mensen die niet op vakantie kunnen. Klik hier voor meer info en om je aan te melden. Present heeft de kerstpakkettenactie overgeheveld aan KerstZwolle om te voorkomen dat er met Kerst teveel gebeurt.
 • Stimuleer groepen die meedoen aan een Project of Traject van Present om ook samen ervaringen uit te wisselen en het project te reflecteren en zo anderen enthousiast te maken.
 • Geef ruimte aan verhalen over de projecten.
 • Stel bijvoorbeeld binnen de diaconie een contactpersoon aan of vorm een Presentcommissie. Betrek gemeenteleden zoals voorgangers, oudsten, jeugdleiders en kringleiders.
 • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.

Door het diaconale werk via Present ervaren de deelnemers hoe leuk het is om nuttig en zinvol bezig zijn, als mens en als christen, samen met mensen uit de geloofsgemeenschap. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring; er ontstaat meer begrip en meeleven voor mensen in moeilijke omstandigheden.

Present organiseert en begeleidt

Voor groepen organiseren wij Present-Projecten en Present-Trajecten

Projecten

 • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen.
 • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Trajecten

 • Buurten met Boodschappen: een groep brengt maandelijks een boodschappenpakket op maat langs.
 • Buurten met Feestjes: een groep geeft vaker of eenmalig een pakket met spulletjes voor een feestje.
 • Buurten met Ouderen: twee tot drie mensen bezoeken individuele ouderen die thuis of in een  zorginstelling wonen.
 • Buurten bij een Zorginstelling: een groep gaat op regelmatige basis activiteiten doen met/voor mensen in een zorginstelling.

Een Project of Traject wordt altijd georganiseerd op basis van wensen en beschikbaarheid van de groep. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken in principe kosteloos. Ondersteunen we diaconieën structureel in hun beleid en/of zijn er veel groepen uit een kerk die we bemiddelen, dan komen we graag met deze kerk in gesprek over een jaarlijkse bijdrage om Present financieel te steunen (als stichting zijn we volledig afhankelijk van subsidies en giften).

Neem contact op met Elsje Goudzwaard voor een kennismaking of presentatie

Een deelneemster

“Ik heb deze dag als heel bijzonder ervaren. Je komt iemands huis en leven binnenwandelen op een moment dat het huis en leven van deze persoon niet in een optimale staat verkeren. Dat raakt mij en dat raakt deze persoon. Je bent een vreemde, maar je komt toch heel dichtbij en dat is toch een beetje spannend voor beide partijen… Het mooie aan deze situatie is dat je in de loop van de dag een proces meemaakt waardoor een huis en leven weer een beetje op orde komen en je van een vreemde, iets minder vreemd wordt. Waarbij je van leuke klussen naar rotklussen gaat, dan besef je dat dienstbaar zijn ook echt nederig zijn is, zeker als je met je knieën op het harde beton met een plamuurmes ondertapijtresten aan het verwijderen bent. Deze zere knieën zijn zo weer vergeten als aan het eind van de dag een opgewekte en lachende persoon met stralende ogen afscheid van ons neemt.”