Inzet voor vluchtelingen

Uit het vrijwillige aanbod voor de vluchtelingen in de IJsselhallen (2014 & 2015) dat Present coördineerde, ontstond een hecht netwerk van honderden vrijwilligers die hart hebben voor vluchtelingen. Zij gaven aan graag van betekenis te willen blijven als er statushouders naar Zwolle zouden komen. En dat is gebeurd: inmiddels zijn er via Stichting Present Zwolle ca. 140 vrijwilligers wekelijks of maandelijks actief via het kloppend hart van Present: de informele taal- en ontmoetingsgroep Klets&Koek www.kletsenkoekzwolle.nl. Behalve dat de Nieuwe Zwollenaren op een informele manier Nederlands leren, worden ze door de vrijwilligers geholpen bij enorm veel praktische zaken. Denk aan het begeleiden bij post en financiën, aanmelden bij Op Orde, afspraak/bezoek huisarts, gesprekken over persoonlijk proces, gesprekken voor de juf/meester, helpen bij het maken van een CV, fietslessen, contact leggen werkgevers/leerwerkplek, samen huiswerk maken, theorielessen voor de auto en vrachtwagen etc.

Daarnaast schakelen we wanneer nodig maatjes in zoals taal-, gezins-, zwangerschap-, opwegnaarwerk- en fietsmaatjes. In totaal hebben we ca. 150 Nieuwe Zwollenaren en hun gezin in beeld.

Samenwerking
Natuurlijk werken we in al deze contacten samen met andere organisaties. Dit zijn onder andere Gemeente Zwolle, Vluchtelingenwerk, Voor Elkaar Zwolle, Hart voor Zwolle, Sociale Raadslieden, Sociale Wijkteams, Travers, het Diaconaal Platform etc. Waar we aanvullend in zijn ten opzichte van deze partijen, is dat de vrijwilligers niet alleen maatjes zijn. Door de onderlinge contacten ontstaan er echt vriendschappen en vertrouwensbanden onderling. Dit zorgt ervoor dat Nieuwe Zwollenaren via ons uitgebreide informele netwerk, onderdeel uit zijn gaan maken van de Zwolse samenleving. Doordat we het op deze manier doen, bereiken we ook de moeilijkere toegankelijke doelgroepen zoals Eritreeërs. Dankzij onze aanpak doen bij Present, naast veel andere culturen, ca. 60 Eritrese Nieuwe Zwollenaren mee, iets wat Present uniek maakt.

Wil jij je inzetten voor vluchtelingen?

Kijk dan voor meer informatie op onze website www.kletsenkoekzwolle.nl en meld je daar aan. Of laat ons contact met je opnemen als je eerst meer informatie wilt.

Neem contact met me op