Samenwerken in de wijken – kerkelijke (buurt) initiatieven

inspiratiemarkt-2jpg

 

 

 

Zwolle heeft ongeveer 50 kerken en veel van deze kerken organiseren activiteiten voor kwetsbare Zwollenaren. In 2016 en 2017 brengt Present Zwolle deze kerkelijke (buurt)initiatieven in kaart. Dit in opdracht van de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk  Zwolle – Hart voor de Stad, in samenwerking met de bovenstaande partijen.

Kerken worden in de participatiesamenleving geacht actief te zijn op het gebied van WMO-vraagstukken en die wens is er ook bij veel kerken. En waar kerken op veel vlakken te verschillend zijn om samen op te trekken, is er gelukkig op “het terrein van het diaconaat – de kerkelijke benaming voor activiteiten op zorg- en welzijnsterrein – sprake van grote onderlinge instemming én samenwerking” *).

Een mooi voorbeeld hiervan is de interkerkelijke samenwerking rondom de noodopvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in 2014 en 2015 waar honderden kerkelijke vrijwilligers met elkaar meer dan 50 projecten hebben opgezet.

Ons onderzoek levert veel mooie initiatieven op en deze maken we in deze periode zichtbaar op onze website. Meer informatie vind je op de volgende pagina’s:

Samenwerken in de wijken – kerkelijke (buurt)initiatieven per sociaal wijkteamgebied

Kerken in Zwolle ingedeeld per Sociaal Wijkteamgebied

Inspiratiemarkt 24 januari 2017 – kerkelijke (buurt)initiatieven en Sociale Wijkteams

 


*) uit het proefschrift “Nederland participatieland?” van lector Dr. Ir. Marja Jager-Vreugdenhil van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool VIAA.