Nieuwe Zwollenaren (statushouders)

Present en vluchtelingen

In de jaren 2014 – 2015 zijn in Zwolle honderden vluchtelingen opgevangen in de IJsselhallen. Zwolle is een stad met een warm hart: er stonden direct al bijna meer vrijwilligers dan vluchtelingen klaar bij de IJsselhallen om het verblijf van deze mannen wat lichter te maken. Present Zwolle heeft op verzoek van het COA dit aanbod van vrijwilligers in goede banen geleid. De mooiste dingen werden gedaan: taallessen, appels plukken bij de boer, samen hardlopen, vliegeren en avonden waarbij alle vluchtelingen in twee- of meertallen bij mensen huis zijn gaan eten. Present begeleidde al deze projecten, trechterde en filterde het aanbod en rustte de vrijwilligers toe.

Present en statushouders – Nieuwe Zwollenaren

Door al deze projecten en contacten ontstond een hecht netwerk van honderden vrijwilligers die hart hadden voor vluchtelingen. Zij gaven aan graag van betekenis te willen blijven als er statushouders naar Zwolle zouden komen. En dat is gebeurd: inmiddels zijn er via Present Zwolle ruim 100 vrijwilligers wekelijks of maandelijks actief als taal-, gezins-, zwangerschap-, opwegnaarwerk- en fietsmaatjes of bij de wekelijkse informele taalgroep Klets & Koek. In de ochtenden voor vrouwen en savonds voor iedereen. Klets&Koek is wekelijks in de benedenzaal van de  Plantagekerk, ter Pelkwijkstraat 17.  In totaal hebben we 150-200 Nieuwe Zwollenaren en hun gezin in beeld en gemiddeld begeleiden maatjes ca. 20 Nieuwe Zwollenaren op jaarbasis naar werk. Daarnaast beheren we de Facebookgroep ‘welkom in Zwolle’ waar meer dan 750 Nieuwe en Oude Zwollenaren lid van zijn.

Klets & Koek

Deze informele taalgroep vindt plaats op de woensdagavonden (voor iedereen) en woensdagochtenden (alleen voor vrouwen). Het is een wekelijkse ontmoetingsplek voor gemiddeld 20 Nieuwe Zwollenaren. Behalve dat ze op een informele manier Nederlands leren, worden ze geholpen door de vrijwilligers bij enorm veel praktische zaken. Denk aan het begeleiden bij post en financiën, aanmelden bij Op Orde, afspraak/bezoek huisarts, ziekenhuis, gesprekken over persoonlijk proces, gesprekken voor de juf/meester, helpen bij het maken van een CV, online training, LinkedIn profiel, fietslessen, contact leggen werkgevers/ leerwerkplek, samen huiswerk maken, theorielessen voor de auto en vrachtwagen etc. Klik hier voor meer informatie:  https://stichtingpresent.nl/zwolle/nieuwe-zwollenaren/

Samenwerking

Natuurlijk werken we in al deze contacten samen met de Gemeente Zwolle, Voor Elkaar Zwolle, Vluchtelingenwerk, Hart voor Zwolle, Sociale Raadslieden, Sociale Wijkteams,  Carree, Kadera, Humanitas en  veel Zwolse kerken etc. Waar we aanvullend in zijn op deze partijen is dat de maatjes niet alleen maatjes zijn, maar dat er echt vriendschappen en vertrouwensbanden zijn ontstaan en dat Nieuwe Zwollenaren via ons uitgebreide informele netwerk, onderdeel uit zijn gaan maken van de Zwolse samenleving. Doordat we het op deze manier doen, doen ook ca. 60 Eritrese Nieuwe Zwollenaren mee, iets wat op andere plekken niet goed lukt.

Ook meedoen?

Wat dit alles Present maakt, is dat we beginnen bij jouw aanbod. Wat vind jij leuk om te doen en wanneer heb je tijd? Daarna gaan we op zoek hoe je voor deze groep van betekenis kunt zijn, op jouw moment en jouw manier. Wil je hier meer over weten en/of meedoen? Neem dan contact op met Dominique van der Knaap.