Nieuwe Zwollenaren (statushouders)

Historie: Present en vluchtelingen

In de jaren 2014 – 2015 zijn in Zwolle honderden vluchtelingen opgevangen in de IJsselhallen. Zwolle is een stad met een warm hart: er stonden direct al bijna meer vrijwilligers dan vluchtelingen klaar om het verblijf van deze mannen wat lichter te maken. Er werden veel mooie dingen opgezet: taallessen, appels plukken bij de boer, samen hardlopen, vliegeren en avonden waarbij alle vluchtelingen in twee- of meertallen bij mensen thuis gingen eten. Stichting Present Zwolle begeleidde op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) al deze projecten, trechterde en filterde het aanbod en rustte de vrijwilligers toe.

Present en statushouders – Nieuwe Zwollenaren

Hierdoor ontstond een hecht netwerk van honderden vrijwilligers die hart hebben voor vluchtelingen. Zij gaven aan graag van betekenis te willen blijven als er statushouders naar Zwolle zouden komen. En dat is gebeurd: inmiddels zijn er via Stichting Present Zwolle ca. 140 vrijwilligers wekelijks of maandelijks actief als taal-, gezins-, zwangerschap-, opwegnaarwerk- en fietsmaatjes of bij de wekelijkse informele taalgroep Klets & Koek. In totaal hebben we ca. 170 Nieuwe Zwollenaren en hun gezin in beeld en gemiddeld begeleiden maatjes ca. 15 Nieuwe Zwollenaren op jaarbasis naar werk. Daarnaast beheren we de Facebookgroep ‘welkom in Zwolle’, waar meer dan 750 Nieuwe en Oude Zwollenaren lid van zijn.

Kloppend hart van ons netwerk: Taalgroep Klets & Koek

Deze informele taalgroep is een wekelijkse ontmoetingsplek voor gemiddeld 20-30 Nieuwe Zwollenaren.
Behalve dat ze op een informele manier Nederlands leren, worden ze door de vrijwilligers geholpen bij enorm veel praktische zaken. Denk aan het begeleiden bij post en financiën, aanmelden bij Op Orde, afspraak/bezoek huisarts, gesprekken over persoonlijk proces, gesprekken voor de juf/meester, helpen bij het maken van een CV, fietslessen, contact leggen werkgevers/leerwerkplek, samen huiswerk maken, theorielessen voor de auto en vrachtwagen etc.

Aanmelden en meer info

Spreekt deze doelgroep je aan en wil je graag op jouw manier een steentje bijdragen om deze nieuwkomers zich een echte Zwollenaar te laten voelen? We ontmoeten je graag! Vul hier ons aanmeldformulier in.
Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Dominique van der Knaap of Nicolien Boxum.

Samenwerking

Natuurlijk werken we in al deze contacten samen met andere organisaties. Dit zijn onder andere Gemeente Zwolle, Voor Elkaar Zwolle, Vluchtelingenwerk, Hart voor Zwolle, Sociale Raadslieden, Sociale Wijkteams, Travers, het Diaconaal Platform etc. Waar we aanvullend in zijn ten opzichte van deze partijen, is dat de vrijwilligers niet alleen maatjes zijn. Door de onderlinge contacten ontstaan er echt vriendschappen en vertrouwensbanden onderling. Dit zorgt ervoor dat Nieuwe Zwollenaren via ons uitgebreide informele netwerk, onderdeel uit zijn gaan maken van de Zwolse samenleving. Doordat we het op deze manier doen, bereiken we ook de moeilijkere toegankelijke doelgroepen zoals Eritreeërs. Dankzij onze aanpak doen bij Present, naast veel andere culturen, ca. 60 Eritrese Nieuwe Zwollenaren mee, iets wat Present uniek maakt.