Nieuwe Zwollenaren (statushouders)

Historie: Present en vluchtelingen

In de jaren 2014 – 2015 zijn in Zwolle honderden vluchtelingen opgevangen in de IJsselhallen. Zwolle is een stad met een warm hart: er stonden direct al bijna meer vrijwilligers dan vluchtelingen klaar om het verblijf van deze mannen wat lichter te maken. De mooiste dingen werden gedaan: taallessen, appels plukken bij de boer, samen hardlopen, vliegeren en avonden waarbij alle vluchtelingen in twee- of meertallen bij mensen thuis zijn gaan eten. Present begeleidde op verzoek van het COA al deze projecten, trechterde en filterde het aanbod en rustte de vrijwilligers toe.

Present en statushouders – Nieuwe Zwollenaren

Hierdoor ontstond een hecht netwerk van honderden vrijwilligers die hart hebben voor vluchtelingen. Zij gaven aan graag van betekenis te willen blijven als er statushouders naar Zwolle zouden komen. En dat is gebeurd: inmiddels zijn er via Present Zwolle ca. 100 vrijwilligers wekelijks of maandelijks actief als taal-, gezins-, zwangerschap-, opwegnaarwerk- en fietsmaatjes of bij de wekelijkse informele taalgroep Klets & Koek. In totaal hebben we ca 150 Nieuwe Zwollenaren en hun gezin in beeld en gemiddeld begeleiden maatjes ca. 15 Nieuwe Zwollenaren op jaarbasis naar werk. Daarnaast beheren we de Facebookgroep ‘welkom in Zwolle’ waar meer dan 750 Nieuwe en Oude Zwollenaren lid van zijn.

Kloppend hart van ons netwerk: Klets & Koek

Deze informele taalgroep is een wekelijkse ontmoetingsplek voor gemiddeld 20-30 Nieuwe Zwollenaren. Behalve dat ze op een informele manier Nederlands leren, worden ze geholpen door de vrijwilligers bij enorm veel praktische zaken. Denk aan het begeleiden bij post en financiën, aanmelden bij Op Orde, afspraak/bezoek huisarts, gesprekken over persoonlijk proces, gesprekken voor de juf/meester, helpen bij het maken van een CV, fietslessen, contact leggen werkgevers/leerwerkplek, samen huiswerk maken, theorielessen voor de auto en vrachtwagen etc.

Inburgering 30 Nieuwe Zwollenaren

Present Zwolle en Voor Elkaar Zwolle hebben een nieuw gezamenlijk project. In het seizoen 2020/2021 mogen we 30 Statushouders helpen inburgeren in Zwolle. Dat doen we graag! Door onze werkwijze zijn al veel Nieuwe Zwollenaren zich echt thuis gaan voelen en zijn ze actief in de Zwolse maatschappij. Graag willen we deze 30 Nieuwe Zwollenaren hier deel van laten uitmaken. Om ons hiermee te helpen, zijn we op korte termijn op zoek naar vrijwillige Wegwijsmaatjes (lees er hier meer over).

Ook zoeken we buren/kringen/vrienden voor deze 30 mensen. Ze hebben net de sleutel gekregen van hun nieuwe huis of krijgen die binnenkort. Ze kennen Zwolle nog niet, hebben nog geen huisraad etc. Ze weten de weg niet in de wijk, weten de supermarkt niet te vinden of de school, en spreken de taal nog niet. Maar erger nog is dat ze nog niemand kennen. Jullie kunnen als wijkkring of als buren/vrienden ze op weg helpen door hen een warm welkom te geven en ze te helpen zich letterlijk en figuurlijk thuis te gaan voelen.

Is dat iets voor jou en je wijkkring/buurtgenoten/vrienden? Meld je dan bij ons aan voor een ‘welkom in je nieuwe huis-team’. Ze komen te wonen in/rond het Centrum (kant Provinciehuis), Diezerpoort en Holtenbroek, maar jullie hoeven niet uit deze wijken te komen als je een stukje fietsen niet erg vindt.

Wij helpen jullie op weg wat er concreet nodig is en helpen je bij de do’s en don’ts. Maar we gaan vooral uit van jullie eigen kracht en wat jullie te bieden hebben, zodat we er samen, op jullie manier voor kunnen zorgen dat ze zich Zwollenaar gaan voelen.

Ook meedoen?

Wil je meer over weten en/of meedoen? Neem dan contact op met Dominique van der Knaap, of vul hier ons contactformulier in.

Samenwerking

Natuurlijk werken we in al deze contacten samen met de Gemeente Zwolle, Voor Elkaar Zwolle, Vluchtelingenwerk, Hart voor Zwolle, Sociale Raadslieden, Sociale Wijkteams, Travers, het Diaconaal Platform etc. Waar we aanvullend in zijn op deze partijen, is dat de vrijwilligers niet alleen maatjes zijn, maar dat er echt vriendschappen en vertrouwensbanden ontstaan en dat Nieuwe Zwollenaren via ons uitgebreide informele netwerk, onderdeel uit zijn gaan maken van de Zwolse samenleving. Doordat we het op deze manier doen, doen bij Present ook ca. 60 Eritrese Nieuwe Zwollenaren mee, iets wat op andere plekken veel minder gebeurt.