Over ons

We geloven dat het leven mooier wordt als we naar elkaar omzien. En we geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving als de problemen zich te hoog opstapelen en wat extra hulp wenselijk is. De kloof tussen de bereidheid van mensen om zich in te zetten en het daadwerkelijk in actie komen is alleen voor veel mensen best groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present Zwolle wil die schakel zijn.

Wat Present uniek maakt

Wij brengen mensen die willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben. En daarbij beginnen we bij jouw aanbod: wat vind jij leuk om te doen en wanneer heb jij tijd? Dit maakt Present uniek: startend bij jouw aanbod zoeken wij, via hulpverleners, iemand die jouw hulp het best kan gebruiken.
Je inzetten kan door met een groep (bijvoorbeeld collega’s, gezinsleden, buren, vrienden, kerkgenoten of medestudenten) een praktisch of sociaal Present-Project te doen van een dag. Of door je langere tijd in te zetten met een Present-Traject.  Aanmelden kan ook individueel, samen met anderen die zich individueel hebben opgegeven ga je dan aan de slag. Van Present kun je verwachten dat we jouw inzet zorgvuldig begeleiden.

Samenwerking

De formule van Present Zwolle blijkt aanvullend op wat er al was in de stad. Dat uit zich in een inmiddels brede samenwerking met ruim 50 maatschappelijke organisaties, de Sociale Wijkteams, de Zwolse woningcorporaties, de Zwolse kerken, bijna 75 bedrijven en de lokale en provinciale overheid. Landelijk is Present in 70 plaatsen actief. De werkwijze van Present Zwolle zorgt er voor dat allerlei groeperingen in de samenleving met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, vinex-burgers, bewoners van achterstandswijken, medewerkers van bedrijven etc.

Wat in 2003 met 3 projecten begon, groeide uit tot 301 groepen (in 193 Projecten en 80 Trajecten) in 2016. Hiermee wordt een stuk van de visie van Present zichtbaar: een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien: ‘noaberschap’ in een modern jasje.