Geschiedenis Present Zwolle

Start in Zwolle

Stichting Present is gestart  in Zwolle. Mensen uit een plaatselijke kerk vroegen zich eind jaren negentig af: “Wat kunnen we bieden aan mensen in de eigen stad?” In 2000 bezocht een aantal van hen in Londen een seminar van ‘The Besom’. Deze organisatie roept mensen op om te delen vanuit wat ze ontvangen hebben. Besom organiseert voor individuen en groepen projecten samen met social work. Ze biedt ook de mogelijkheid om geld en spullen beschikbaar te stellen voor een ander.

Idee

Na deze kennismaking ontstaat het idee om in Nederland iets soortgelijks te starten. In Zwolle is de formule van Stichting Present ontwikkeld in samenwerking met professionele hulpverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken, gemeentelijke overheid, politiek en woningcorporaties.

Succesvol

Present start officieel in 2003. Enkele groepen stellen tijd beschikbaar. De formule slaat aan. In 2004 zetten zich 20 groepen in en in 2005 groeit dit naar 70 groepen. Er komt belangstelling uit het land. Mensen die in hun eigen stad of dorp een stichting Present op willen zetten. Het besluit wordt genomen om Present te verbreden in Nederland.

Groei

Stichting Present Nederland wordt opgericht om lokale initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een eigen stichting. In 2005 start Present Amsterdam en in 2006 volgen nog eens 11 stichtingen. Eind 2010 zijn er 46 en een jaar later 51 stichtingen Present. Bekijk hier een actueel overzicht van de lokale stichtingen. In 2011 hebben zich bijna 20.000 mensen ingezet via Present.