Missie en visie

Onze missie: Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is

De missie van Stichting Present Zwolle is een brug te zijn tussen het aanbod van tijd, hart en handen van (groepen) vrijwilligers en mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben, vaak in combinatie met een slechte gezondheid en/of een moeilijke financiële situatie.

De vrijwilligers zetten zich in in kortdurende Projecten van een dag(deel): ze knappen bijvoorbeeld vervuilde huishoudens op van mensen met psychiatrische problemen, verhuizen alleenstaande tienermoeders, koken voor dak- en thuislozen en zingen Oud-Hollandse liedjes voor dementerende ouderen.

Ook bemiddelt Present vrijwilligers voor langere tijd: vrijwilligers die maandelijks een gezond voedselpakket te brengen bij een gezin dat daarmee geholpen is (Buurten met Boodschappen), die maandelijks spelletjes gaan doen bij een instelling (Buurten bij een zorginstelling), feestjes mogelijk maken waar dat niet vanzelfsprekend is (Buurten met Feestjes) of ouderen die zelfstandig wonen regelmatig bezoeken (Buurten bij Ouderen).

Onze visie

De werkwijze van Present zorgt er voor dat allerlei groeperingen in de samenleving met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, vinex-burgers, bewoners van achterstandswijken, medewerkers van bedrijven etc.

Hiermee wordt een stuk van de visie van Present zichtbaar: een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien: ‘noaberschap’ in een modern jasje.