Doneren

Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is.

Als stichting zijn we volledig afhankelijk van subsidies en giften om ons werk te te kunnen doen. Helpt u mee zodat we Present kunnen blijven in Zwolle? Zeker in deze tijden van corona waarin de giften teruglopen, hopen we op uw steun! Dat kan op verschillende manieren, deze zijn hieronder te vinden. En wilt u eerst meer weten waarom Present geld nodig heeft en hoe we uw gift besteden? Lees er dan hier meer over.

U kunt ons helpen door (en lees hieronder de details):

  • Een specifiek Project of Traject te steunen
  • Vriend te worden van Present Zwolle
  • Een eenmalige gift
  • Een periodieke schenking te doen
  • Present Zwolle op te nemen in uw testament

Sponsoren per Project of Traject
Helpt u een verhuizing van een tienermoeder mogelijk maken? Of een voetbalwedstrijd voor / samen met zwerfjongeren? Een gezond boodschappenpakket voor een gezin dat van € 70,- per week rond moet komen? Lees hier verder om te kijken hoe het werkt.

Word vriend van Present
U kunt al vriend worden door ons te steunen met een periodieke gift
vanaf € 10,- per jaar.
Actie: de eerste 50 nieuwe vrienden van Present krijgen het Presentkookboek de Zwolse Smaakmakers cadeau!
Geeft via het formulier hiernaast een machtiging af.

Eenmalige gift
Dit kan eveneens via het formulier hiernaast, rechtstreeks via Ideal. U kunt uw eenmalige gift ook overmaken naar NL21INGB 0009559574 t.n.v. Stichting Present Zwolle.

Goed doel voor uw feest
Wanneer u een goed doel zoekt voor uw feest (bijvoorbeeld uw verjaardag of jubileum van uzelf of uw bedrijf e.d.), zijn we ook graag Present. We komen met plezier een inspirerende presentatie ter plekke geven of zorgen voor informatiemateriaal en een leuke giftenpot. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Periodieke schenking
Het is ook mogelijk om een officiële periodieke gift te geven. Dit heeft voor u en voor ons voordelen. Voor u als gever is het bedrag namelijk volledig aftrekbaar van de belasting (zonder drempel) en uw structurele steun biedt ons meer financiële continuïteit. U dient dan voor minimaal 5 jaar, jaarlijks, eenzelfde bedrag te schenken en dit moet worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. U leest er hier meer over. Als dit wat voor u is, neemt u dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat de formaliteiten in orde komen.

Present Zwolle opnemen in uw testament
Gaan het werk van Present Zwolle en de mensen in Zwolle die geholpen worden, u aan het hart en wilt u dit ideaal graag laten voortleven na uw overlijden?  U kunt in uw testament een legaat ten gunste van Present Zwolle opnemen. Een andere mogelijkheid is om Present Zwolle als mede-erfgenaam op te nemen. De bedragen die Present Zwolle als legataris of als erfgenaam van u ontvangt, zijn vrijgesteld van erfbelasting. Uw notaris kan u hierover informeren.

Hoe het ook zij, we zijn met alles blij. Heel erg bedankt voor uw steun!

Stichting Present Zwolle is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn dus (deels of geheel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hier vindt u onze pagina met alle informatie die nodig is om aan een ANBI-status te voldoen.