TRAJECTEN

Voor vrijwilligers die graag langer betrokken willen zijn bij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement, organiseren we verschillende soorten Trajecten. Hierbij ligt de nadruk op verbindingen leggen met de ander, erbij blijven en trouw zijn.

Buurten met boodschappen 
Dit Traject biedt jou of jouw groep (miniwijk of wijkkring, vriendenkring, gezin, collega’s …) de mogelijkheid om een gezin of alleenstaande, waar sprake is van een schrijnende financiële situatie, te ondersteunen door hen op regelmatige basis een pakket met levensmiddelen te geven.
Present zet het aanbod van jou/jouw groep centraal (budget, hoe vaak en hoe lang). De bezorger(s) van het pakket en de deelnemer drinken -zo mogelijk- samen een kop koffie/thee: waardevolle momenten van ontmoeting! Meer lezen…
Gemiddeld geven groepen maandelijks, een boodschappenpakket t.w.v. 30-60 euro, gedurende een jaar.

Ervaringsverhalen:

Adopteer een zorginstelling
Dit Traject biedt jouw groep de mogelijkheid om zich op regelmatige basis in te zetten voor mensen die verblijven in een zorginstelling (voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking, daklozen, vrouwenopvangcentra e.d.) Passend bij de wensen en mogelijkheden van jouw groep wordt een goede match gemaakt met een zorginstelling. Je onderneemt sociale activiteiten (zoals samen wandelen of spelletjes doen) of praktische activiteiten (zoals het onderhouden van tuintjes en andere klussen) met/voor bewoners van de zorginstelling.  Lees meer…

Ervaringsverhalen: 

Tijdelijk Georganiseerd Netwerk
Wanneer je als groep (2-4 personen) of als individu een tijdje wil meelopen in het leven van iemand met (zeer) weinig sociale contacten dan kun je je aanmelden voor dit Traject. Je trekt/ jullie trekken circa een jaar lang op met een deelnemer die graag meer sociale contacten wil hebben. Tijdens deze periode onderneem je activiteiten met de deelnemer (gemiddeld 1 x per 2- 4 weken) zoals samen sporten, koffie drinken, een workshop volgen, wandelen, naar activiteiten in het wijkcentrum, naar de stad. We beschouwen jou als ‘een goede buur’ voor de deelnemer en niet als een hulpverlener. De steun en warmte die je biedt aan de deelnemer geeft deze persoon weer hoop en handvatten om een eigen sociaal netwerk op te bouwen. Lees meer…

Ervaringsverhalen:

Wil je meer weten of je aanmelden voor één van bovenstaande Trajecten of heb je een ander idee, neem dan contact met ons op. We gaan graag met jou in gesprek! kennismaken en aanmelden.