TRAJECTEN

Voor vrijwilligers die graag langer betrokken willen zijn bij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement, organiseren we verschillende soorten Trajecten.

 

Buurten met Boodschappen 
Dit Traject biedt jou of jouw groep (miniwijk, wijkkring, vriendenkring, gezin, collega’s…) de mogelijkheid om een gezin of alleenstaande met een schrijnende financiële situatie, een jaar (of langer als je dat wilt) te ondersteunen. Dit kan door maandelijks een pakket met levensmiddelen te geven. In Zwolle kennen we 6.100 minimahuishoudens, genoeg te doen dus! Stichting 
Present zet jouw/jullie aanbod centraal. Jullie bepalen welk budget je ter beschikking hebt (gemiddeld € 30 tot € 60), in welke wijk je je wilt inzetten en wat eventueel je extra aanbod is. Stichting Present zorgt voor een professionele screening  van de ontvanger vooraf. Dit zorgt ervoor dat jullie aanbod op de juiste plek terecht komt. Ook begeleidt Stichting Present het hele Traject van A-Z. De bezorger(s) van het pakket en de deelnemer drinken bij de bezorging van het pakket -zo mogelijk- samen een bakje koffie of thee. Dit zorgt voor waardevolle momenten van ontmoeting! Lees de ervaringsverhalen wat voor verschil een Buurten met Boodschappentraject kan maken:

Ervaringsverhalen:


Buurten met Feestjes
Dit Traject biedt jou of jouw groep de kans om een feestje mogelijk te maken bij stadsgenoten voor wie feestvieren – gelet op de financiën of andere omstandigheden – niet vanzelfsprekend is! Je stelt eenmalig of met regelmaat een pakket samen met spulletjes voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, geboortefeest, vakantiefeest, jubileumfeest, erop-uit-feest. Dit pakket breng je langs bij een gezin/alleenstaande die voor dit Traject is aangemeld door een maatschappelijke organisatie. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Buurten bij een Zorginstelling
Dit Traject biedt jouw groep de mogelijkheid om op regelmatige basis aan de slag te gaan voor mensen die verblijven in een zorginstelling (ouderen, jongeren, mensen met een beperking, daklozen, vrouwenopvangcentra e.d.). Passend bij jullie wensen en mogelijkheden maken we een goede match met een zorginstelling. Jullie ondernemen sociale activiteiten (zoals samen wandelen of spelletjes doen) of praktische activiteiten (zoals het onderhouden van tuintjes en andere klussen) met/voor bewoners van de instelling.

Ervaringsverhalen:
Geslaagde Trajecten voor studenten welzijn en “Die paar extra handen zijn goud waard!”

 

 

Buurten bij Ouderen
De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat deze ouderen zich niet alleen voelen of vereenzamen? Dat kan via Stichting Present door te “Buurten bij Ouderen”. Met een groepje van 2 à 3 personen (grotere groepen verdeel je in een aantal kleine groepjes) ga je op bezoek bij een individuele oudere die thuis woont of in een zorginstelling. Met de oudere doe je een activiteit, zoals wandelen, een spelletje, muziek maken, bakken, kletsen… Doe dit minimaal 4 keer per jaar en de oudere zal gaan uitkijken naar jullie komst!

Ervaringsverhaal:   
Als je uitkijkt naar een bezoekje…

 


Nieuwe Zwollenaren – Statushouders
Present Zwolle heeft een hecht netwerk van honderden vrijwilligers
die hart hebben voor Nieuwe Zwollenaren en die op allerlei manieren
vanuit hun aanbod actief zijn voor deze groep.
Wil je daar meer over weten, kijk hier.

 

 

 

 

AANMELDEN

  • Aanmelden voor één van de Trajecten, klik hier.

CONTACT
Wil je meer weten over één van bovenstaande Trajecten of heb je een ander aanbod, neem dan contact met ons op. We komen graag persoonlijk met je in contact!

  • Kennismaken? Leuk! Klik hier en we nemen contact met je op.