TRAJECTEN

Voor vrijwilligers die graag langer betrokken willen zijn bij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement, organiseren we verschillende soorten Trajecten. Hierbij ligt de nadruk op verbindingen leggen met de ander, erbij blijven en trouw zijn.

Buurten met boodschappen 
Dit Traject biedt jou of jouw groep (miniwijk of wijkkring, vriendenkring, gezin, collega’s …) de mogelijkheid om een gezin of alleenstaande, waar sprake is van een schrijnende financiële situatie, te ondersteunen door hen op regelmatige basis een pakket met levensmiddelen te geven.
Present zet het aanbod van jou/jouw groep centraal (budget, hoe vaak en hoe lang). De bezorger(s) van het pakket en de deelnemer drinken -zo mogelijk- samen een kop koffie/thee: waardevolle momenten van ontmoeting! Meer lezen…
Gemiddeld geven groepen maandelijks, een boodschappenpakket t.w.v. 30-60 euro, gedurende een jaar.

Ervaringsverhalen:

Adopteer een zorginstelling
Dit Traject biedt jouw groep de mogelijkheid om zich op regelmatige basis in te zetten voor mensen die verblijven in een zorginstelling (voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking, daklozen, vrouwenopvangcentra e.d.) Passend bij de wensen en mogelijkheden van jouw groep wordt een goede match gemaakt met een zorginstelling. Je onderneemt sociale activiteiten (zoals samen wandelen of spelletjes doen) of praktische activiteiten (zoals het onderhouden van tuintjes en andere klussen) met/voor bewoners van de zorginstelling.  Lees meer…

Ervaringsverhalen: 

Buurten met ouderen
De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dat heeft voor- en nadelen. Eén van de nadelen is het risico op eenzaamheid. Hoe zorgen we er nu met elkaar voor dat de ouderen die thuis wonen zich niet alleen voelen of vereenzamen?’ Dat kan door via Present te “Buurten met ouderen”

Hoe werkt het? Jouw groep wordt opgedeeld in groepjes van 2 á 3 personen. Ieder groepje brengt een bezoekje aan een oudere die thuis woont en/of in een zorginstelling (op hun kamer) Met de oudere doe je een mini-activiteit, zoals wandelen, een spelletje, muziek maken, bakken, kletsen, … Je start als groep gezamenlijk en komt na de bezoekjes nog even bij elkaar voor de evaluatie. Doe dit een paar keer per jaar en de oudere zal gaan uitkijken naar jullie komst!

Ervaringsverhaal:
Als je uitkijkt naar een bezoekje…


Contact

Wil je meer weten of je aanmelden voor één van bovenstaande Trajecten of heb je een ander idee, neem dan contact met ons op.
We gaan graag met jou in gesprek!

  • Kennismaken? Leuk! Klik hier en we nemen contact met je op.
  • Aanmelden Buurten met boodschappen, klik hier
  • Aanmelden Adopteer een zorginstelling, klik hier
  • Aanmelden Buurten met ouderen, stuur een e-mail naar info@presentzwolle.nl